Dublin Institute of Technology (Irlanda)

Blanca Deusdad està realitzant una estada de dues setmanes al Dublin Institute of Technology (Irlanda), acollida pel Prof. Lorcan Sirr. El treball que realitza és un capítol de llibre sobre habitatge i envelliment en el marc del projecte COST Action IS1402 ‘ageism – a multinational, interdisciplinary perspective’. També assistirà al congrés ‘Caring cultures’ de la […]

Newsletter 4 de la Cátedra de Vivienda

Amb el nostre quart número de la Newsletter vam celebrar els dos anys de recorregut de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Aquest és un número especial, no només perquè la Newsletter ja es troba referenciada a l’índex acadèmic Dialnet, sinó perquè en ell es reprodueixen les contribucions més recents dels investigadors […]

Conferència de Tinences Intermèdies al Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona

Ahir, 25 de febrer de 2016, el Dr. Sergio Nasarre va participar a la Jornada sobre les tinences intermèdies organitzada pel Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, impartint la conferència Les noves formes de propietat en el codi civil de Catalunya: La propietat compartida i la propietat temporal a la propietat horinzontal. La conferència va […]