Celebració del tercer workshop internacional

El dilluns 23 de novembre s’ha dut a terme el tercer workshop internacional Espanya-Israel, que ha comptat amb la participació amb la Dra.Rachelle Alterman i Na’ama Teschner, de la Technion, Israel Institute of Technology.

Concessió del Projecte R2B URV

A la Càtedra d’habitatge li ha estat concedit el Projecte R2B (Research to Business), convocat per la Universitat Rovira i Virgili, per al finançament del projecte “Anàlisi de viabilitat comercial d’eines i assesoraments vinculats a les tinences intermèdies”. Aquest projecte, que es realitzarà al 2016, analitzarà la viabilitat de comercialitzar les tinences intermèdies (derivades de […]

Curs sobre gestió d’habitatges buits

El passat 28 d’octubre, la Càtedra d’habitatge, junt amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, han organitzat el “Curs sobre gestió d’habitatges buits”, que ha tractat sobre les deficiències dels habitatges, la seva gestió a Catalunya i a nivell comparat, així com models i bones pràctiques per a que la gestió pública sigui més eficient. Diversos […]