Revista de la Càtedra UNESCO d’Habitatge

Ja ha surtit publicat el núm. 10 de la Revista Housing. Et pots baixar la revista a: http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/

Loss of homes and evictions across Europe

Amb contribucions d’experts de tot Europa, els capítols proporcionen una avaluació dels procediments de desnonament en 11 jurisdiccions, entre elles Alemanya, França, Espanya, els Països Baixos i el Regne Unit. Cada capítol examina una sèrie de factors relacionats amb els desnonaments en la jurisdicció respectiva, com els drets humans i el seu marc legal, la […]

Reconeixement als partners pel 5 anys de la Càtedra

La Càtedra UNESCO d’Habitatge ha reconegut als seus partners l’haver-la acompanyat durant aquest temps i ho ha simbolitzat amb una peça dissenyada per l’artista Antonio Gómez, que recull la insignia de la Càtedra, juntament amb el de la Universitat Rovira i Virgili i el de la UNESCO en un context de ferro, ciment i pedra […]