Reportatge de la Càtedra d’habitatge al Diari de Tarragona

El Diari de Tarragona fa un reportatge de la Càtedra d’habitatge per la seva participació com a experts en la redacció dels principis d’arrendaments urbans d’habitatge a Catalunya.

In Search of a European Housing Solutions Platform

El Dr. Héctor Simón va participar el passat 15 de desembre a la trobada “In Search of a European Housing Solutions Platform”, organitzat per Friends of Europe en col·laboració amb la Fondation Abbé Pierre i FEANTSA. Aquest ha estat el primer pas per a l’establiment d’una European Housing Solutions Platform amb vista a desenvolupar solucions […]

European Summit on Digital Innovation for Active & Healthy Ageing

Els dies 6 i 7 de desembre va tenir lloc l’European Summit on Digital Innovation for Active & Healthy Ageing; Healthy Ageing, a Brussel·les organitzada per la Comissió Europea. S’hi va debatre sobre les noves tedències tecnològiques i les línies generals a seguir a Europa (Blueprint). A més dels debats on van participar empreses, organismes […]