Revista: Acento.com.do

La Dra. Maridalia Rodríguez Padilla ha publicat l’article “Leasing habitacional o alquiler con opción a compra financiero” a la columna d’opinió Aleph Jurídico de la Revista Acento.com.do. En aquesta ocasió examina la figura contractual atípica del leasing aplicat al mercat residencial com a mitjà d’accés a l’habitatge i com a instrument d’inclusió financera. En la seva anàlisi detalla […]

Tv Reus

Entrevista a la Dra. Rosa Maria Garcia sobre noves construccions (23/01/2020) http://www.canalreustv.cat/noticies/tornen-les-grues-reus

Conferència internacional

El dia 13 de febrer, el Prof. Dr. Sergio Nasarre ha impartit la  conferència “Success of Spanish condominiums and theur challenges in post-crisis millenials times”  al International Research Forum on Multi-Owned properties de la Deakin University de Melburne, Austràlia. https://www.deakin.edu.au/about-deakin/events/international-research-forum-on-multi-owned-properties