Unece

La Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV participa en l’informe internacional de Nacions Unides sobre habitatge assequible. Link: https://diaridigital.urv.cat/la-catedra-unesco-dhabitatge-de-la-urv-participa-en-linforme-internacional-de-nacions-unides-sobre-habitatge-assequible/?_ga=2.265085711.1482855816.1590485427-1820319851.1590485427

Publicació

Tarragona i la recerca que aquí duem a terme sobre habitatge, en la prestigiosa publicació britànica Inside Housing comparant les mesures que diversos països han pres sobre habitatge a causa del covid 19. Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar Link: https://t.co/kRadaxgBYi

Diari de Tarragona

Los hunos y los otros Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, 24/05/2020 https://www.diaridetarragona.com/opinion/Los-hunos-y-los-otros-20200521-0060.html