Ponència del Prof. Nasarre a la Universitat de Pisa

El passat 14 de desembre el Prof. Nasarre va impartir la conferència “Més enllà de la propietat: contractes habitacionals exitosos i tinences intermèdies en una perspectiva comparada” a la Facultat de Dret de la Universitat de Pisa, compartint intervencions amb la Prof. Elena Bargelli i el Prof. Teresio Poggio. El seminari, presidit pel Prof. Padovani, se celebrava per discutir la marxa de la Llei d’arrendaments urbans italiana de 1998 en els últims 20 anys.