Ponència convidada

La Dra. Angeles Galiana ha impartit la ponència convidada “L’ensenyança del Dret a través del cinema: l’aposta de Mario Ruiz”, a la VI Jornada d’Innovació Docent: Reptes jurídico-socials a la Unió Europea: de la investigació a la docència, organitzada pel Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, 14 de juliol de 2019, Tarragona.

http://www.dret-privat.urv.cat/media/upload/domain_90/arxius/congressos/2019/VI_GID.pdf