Ponència al Seminari de Dret local

El Dr. Sergio Nasarre, el 15 de gener, ha estat ponent al Seminari de Dret local, un programa de formació continuada especialitzada en dret local que ofereix de forma ininterrompuda des de 1987 la Federació de Municipis de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.
La ponència del Dr. Nasarre s’ha titulat: “Noves respostes municipals a les demandes socials en habitatge”.