Ponència a la Jornada sobre novetats en urbanisme, sostenibilitat i habitatge

El Dr. Sergio Nasarre ha presentat la ponència “El derecho a la vivienda en Europa”, a la Jornada sobre novetats en urbanisme, sostenibilitat i habitatge organitzada per l’Institut Basc d’Administració Pública el 30 de novembre a Bilbao.