Participació al Recompte de persones sense sostre Tarragona 2021

Les Dres. Núria Lambea i Gemma Caballé van participar al Recompte de persones sense sostre a Tarragona, realitzat el passat dia 9 de novembre (per la nit) per les diverses zones de la ciutat. Aquest, impulsat i coordinat per la Xarxa d’Atenció de Persones Sense Llar de Tarragona (XAIPSLLT), de la qual la Càtedra en forma part, va comptar amb la participació de 127 persones voluntàries. Es van localitzar un total de 77 persones, 58 dormint al carrer i 19 en recursos d’allotjament temporal a la ciutat, el que suposa una lleugera reducció respecte del recompte del 2019 (70 persones dormint al carrer i 14 més dormint a l’alberg, un total de 84 persones sense sostre).

Aquests recomptes (juntament amb el cens) són el primer esglaó per poder dimensionar i perfilar la problemàtica del sensellarisme a la nostra ciutat, imprescindible per dissenyar i implementar polítiques per fer front a aquesta problemàtica.

Enllaç de notícia amb els resultats del recompte: https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Una-noche-cualquiera-en-TGN-77-personas-viven-en-la-calle-20211110-0056.html