Nou projecte de l’Observatori Social de la Caixa

La ciència de dades sobre decisions judicials sobre polítiques d’habitatge basades en evidències a Espanya.

El projecte té com a objectiu traçar els patrons de raonament jurídic que inspiren decisions que passen a ser puntals de la jurisprudència i que fins i tot poden comportar canvis legislatius. també procurarem quantificar les conseqüències desitjades i indesitjades d’aquestes decisions i ens comprometem a transferir els nostres resultats als responsables polítics i als òrgans judicials.

http://housing.urv.cat/dasiho/