23rd NKG – Nordic Conference of Gerontology. Good Ageing-Better Society.

23rd NKG – Nordic Conference of Gerontology. Good Ageing-Better Society. University of Tampere (Finland). June 19th-22nd.

Participació en el simposi Ageism and the city: representations of older people in urban development fruit d’un grup de treball del projecte COST Action 1402 Ageism. La comunicació de la Dra. Blanca Deusdad portava el títol ‘Challenges of ageing-in-plau in urban plaus: the case of the city of Tarragona’. En el simposi es van plantejar els reptes que suposa l’adequació de l’espai urbà i de l’habitatge en el procés d’envelliment, alhora que es va posar en relleu la importància d’interactuar amb les persones majors en el si de la https://www.fullcircleautowash.com/buy-clomid-online-canadian-pharmacy-clomid-without-prescription-usa/ comunitat i fer-los participis dels processos de co-creació.