Llibres publicats

Voleu veure els llibres publicats per la Càtedra?

Estan a http://housing.urv.cat/portada/recerca/publicacions/