L’habitatge com a Dret Humà

Taula d’habitatge  a Esparreguera

http://www.esparreguera2031.com/event/taula-dhabitatge/