La Càtedra d’Habitatge URV participa a Habitat III, el congrés internacional convocat per les Nacions Unides en temes d’habitatge

El director de la Càtedra d’Habitatge de la URV, el Dr. Sergio Nasarre, i la subdirectora del mateix, la Dra. Estela Rivas, han viatjat fins a Quito (Equador) per tal de participar al tercer congrés de les Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament Sostenible.

Hàbitat III és una conferència que se celebra cada 20 anys i reuneix a actors urbans, governs, autoritats locals, societat civil, sector privat i institucions acadèmiques. El seu principals objectiu és debatre sobre els desafiaments de la urbanització a escala mundial i tractar d’aportar solucions i trobar oportunitats en la implementació dels anomenats “objectius de desenvolupament sostenible”.

El seu objectiu és reforçar el compromís global amb la urbanització sostenible i centrar-se en la implementació d’una “Nova Agenda Urbana”, sobre la base de tot el que ha succeït des de l’Agenda sorgida a la conferència anterior (Habitat II). Per aconseguir-ho, durant el transcurs d’aquesta edició es buscarà el compromís polític renovat sobre el desenvolupament urbà sostenible, s’avaluaran els reptes assolits a dia d’avui, es buscaran mecanismes per fer front a la pobresa i s’identificaran els reptes emergents. La conferència ha de genera un document concís, amb visió de futur i orientat als resultats.

Els Drs. Nasarre i Rivas impartiran dues conferències sobre l’accés a l’habitatge a Europa, lloguers i la seva tributació. Aquestes tindran lloc en el context de les activitats organitzades pel Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya.

Al Congrés Habitat III hi assistiran 46.000 persones i es discutiran les polítiques d’habitatge a nivell mundial dels propers 20 anys.

La participació a la conferència Habitat III forma part d’aquesta vocació internacional que té la Càtedra d’Habitatge. Durant els seus tres anys de funcionament, la Càtedra ha desenvolupat 14 projectes nacionals i internacionals, i ha publicat més de 60 treballs en cinc països. També ha impulsat i ha contribuït a elaborar 5  lleis i ha impartit més de 120 conferències en 20 països diferents.