Informe sobre l’adaptació de la normativa catalana a la Convenció de Nova York -CDPD-

El Dr. Héctor Simón i el Sr. Andrés Labella, en el marc del pacte nacional pels drets de les persones amb discapacitat promogut per la Generalitat de Catalunya i el COCARMI, estan elaborant un informe sobre l’adaptació de la legislació catalana a la CDPD amb l’objectiu de poder donar resposta al mandat dels estats membres de modificar la normativa interna d’acord amb el nou model social de discapacitat. s’afegeix als estudis realitzats i als projectes en marxa en matèria d’accessibilitat, article 9 CDPD, i el resultat de l’informe també es presentarà en format accessible a partir de criteris de disseny universal, per garantir l’accés a la informació i l’accés a la justícia per a totes les persones