In Search of a European Housing Solutions Platform

El Dr. Héctor Simón va participar el passat 15 de desembre a la trobada “In Search of a European Housing Solutions Platform”, organitzat per Friends of Europe en col·laboració amb la Fondation Abbé Pierre i FEANTSA. Aquest ha estat el primer pas per a l’establiment d’una European Housing Solutions Platform amb vista a desenvolupar solucions innovadores d’habitatge més enllà de les intervencions polítiques tradicionals, centrades en la provisió d’habitatges socials i subsidis d’habitatge. Per tant, l’objectiu principal és el desenvolupament i la discussió d’enfocaments creatius i alternatius en relació a l’habitatge assequible.