II Congrés Nacional del Dret de la Discapacitat

Els dies 6, 7 i 8 de febrer va tenir lloc el II Congrés Nacional del Dret de la Discapacitat que es va celebrar al Palau de Congressos Baluarte de Pamplona. Els cinc panells de ponències van destacar per la seva qualitat, abordant amb valentia el repte que representa l’adaptació de la legislació espanyola al model social de la discapacitat que consagra la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, en vigor des de 2008.

El president de la Comissió de Codificació del Codi Civil Espanyol, Sr. Antonio Pau, va relatar les dificultats que havia generat l’elaboració de l’Avantprojecte de Llei per a la modificació del Codi Civil espanyol, en tramitació parlamentària i diferents investigadores com les Drs. Cristina Guilarte, Patricia Cuenca o Esperanza Alcaín, entre d’altres, van posar de manifest els principals reptes a superar de forma conjunta per tots els operadors jurídics i la societat en el seu conjunt. El Dr. Javier Miranda, en la seva condició d’amfitrió, va presentar un estudi sobre l’accessibilitat i el desfasament existent entre la norma i la seva aplicació.

El nostre company de la Cátedra, el Sr. Andrés Labella va fer una comunicació sobre el paper que poden jugar els entorns comunitaris com a alternativa a la institucionalització, així com per evitar la solitud i l’aïllament social de les persones en situació de dependència. Aquesta investigació està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Enllaç: https://derechoydiscapacidad.vitaesoftweb.com/