I JORNADES FORMATIVES DE COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA

El 28 de setembre van tenir lloc a l’edifici del Seminari de Tarragona, la segona sessió de les I Jornades formatives organitzades pel Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona. Els dos eixos de debat van ser els incompliments en matèria d’accessibilitat al parc de l’habitatge i les dificultats per aconseguir una conciliació de la vida laboral i familiar per al seu col·lectiu professional, tenint en compte que els horaris de celebració de les reunions de les comunitats de propietaris acostumen a ser una última hora de la tarda. La Càtedra d’Habitatge va participar a la taula rodona en matèria d’accessibilitat, junt amb l’entitat ECOM que vetlla pels drets de les persones amb discapacitat, la presidenta del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, una representació del Col·legi d’Arquitectes tècnics i el representant del Col·legi a Salamanca, moderat pel Sr. Enrique Vendrell.

A la vista de les carències que presenta el parc d’habitatges i les dificultats econòmiques que per alguns propietaris representa poder executar les obres d’adaptació necessàries als edificis, la Junta proposa crear una comissió de treball específica per investigar juntament amb la Càtedra noves línies d’actuació per potenciar l’eficàcia de la normativa en vigor, tant de dret públic com privat.