Housing Solutions Platform

El pròxim 12 de juny té lloc el webinar Alternative Forms of Land and PropertyOwnership organitzat per Housing SolutionsPlatform, on es tractaran diverses alternatives de tinences del sòl i de l’habitatge a nivell internacional.
Queden convidats a participar, registrant-se en l’adreça: https://t.co/vPj8f5Ns1X