Gravació

Ja està disponible la gravació del webinar sobre “Housing and New Technologies: New methodologies and paradigms in housing Research” del Kick off webinar of the ENHR Working Group.

Link: http://housing.urv.cat/kick-off-meeting-housing-and-new-technologies/