Assistència al curs “Gestió de parcs d’habitatges de lloguer social”

Les investigadores predoctorals de la Càtedra, Núria Lambea Llop i Elga Molina Roig, van assistir al curs “Gestió de parcs d’habitatges de lloguer social”, organitzat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, els dies 7 i 8 d’octubre 2014 a Barcelona.

Durant les dues jornades de treball, a part dels exemples catalans també es van exposar models com el dels Països Baixos, França i Escòcia. Es va destacar l’evolució de les polítiques d’habitatge tant a Catalunya com a la resta d’Europa, i es van aportar dades estadístiques en el camp d’habitatge i societat en el context de crisi actual. Un dels objectius finals era aportar exemples i idees per desenvolupar iniciatives en el camp de la gestió d’habitatge social, orientat sobretot a models públics i público-privats exitosos, els quals podrien donar solució a la necessitat actual d’habitatge a Catalunya.