European Summit on Digital Innovation for Active & Healthy Ageing

Els dies 6 i 7 de desembre va tenir lloc l’European Summit on Digital Innovation for Active & Healthy Ageing; Healthy Ageing, a Brussel·les organitzada per la Comissió Europea. S’hi va debatre sobre les noves tedències tecnològiques i les línies generals a seguir a Europa (Blueprint). A més dels debats on van participar empreses, organismes públics i universitats, va tenir lloc la presentació dels diferents grups de treball: prevenció de caigudes, fragilitat i declivi funcional, integració de sistemes de cura, solucions TIC per a vida independent i ambients i ciutats amigues. També es va premiar a les ciutats i regions d’Europa que porten programes importants en envelliment actiu i innovació tecnològica. Algunes d’elles com Terrassa premiada amb una estrella, Barcelona, i a Catalunya se li van concedir les 4 estrelles.