Publication

Estela Rivas Nieto, Les consequències fiscals del micromecenatge (Issues on crowdfunding taxation), Forum Jurídic, Revista de l’Il.lustre Col.legi de l’Advocacia de Tarragona, núm. 66, 07, 2019.

http://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/