Publication

Estela Rivas Nieto, Les consequències fiscals del micromecenatge (Issues on crowdfunding taxation), Forum Jurídic, Revista de l’Il.lustre Col.legi de l’Advocacia de Tarragona, núm. 66, 07, 2019. http://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/

Press

¿Rehabilitar o construir nueva vivienda? Diari de Tarragona, 14/09/2019, Dra. Rosa M. Garcia Teruel

Press

Diari de Tarragona “Siempre nos quedará Europa” Dr. Federico Adan Domenech, 11/09/2019