El Llindar

La Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV celebra la bona acollida dels exemplars de cortesia de l’experiència de simulació “El Llindar”, i en especial el suport de les institucions especialitzades en assumptes de sensellarisme, ja que aquestes accions permeten la continuació de la transferència de coneixement especialitzat.

En aquesta oportunitat ASSÍS Centre d´Acollida ens confirma la seva recepció i de manera particular recomana el referit joc de rols “per a que els alumnes de secundària es posin en la pell de persones en risc d’exclusió social”.  Per a més informació consulteu l’enllaç.

El projecte Llindar està a: https://llindar.cat