Doctorat

Des de la Càtedra d’Habitatge de la URV s’ofereix la possibilitat de realitzar el doctorat en Dret a través d’una tesi doctoral en matèria dels reptes en la presa de decisions a les comunitats de propietaris.

La convocatoria a través de la qual s’acull el programa és: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/%20589088   i està oberta fins l’11 de noviembre de 2021.

Per més informació, podeu contactar amb  office.housing@urv.cat