Diari de Tarragona

Imagine, el Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar escriu per al Diari de Tarragona.

https://www.diaridetarragona.com/opinion/Imagine-20210730-0009.html