Diari de Tarragona

La cocreació digital: el projecte europeu Socatel. Diari de Tarragona. Dra. Blanca Deusdad Ayala.

https://www.diaridetarragona.com/economia/La-cocreacion-digital-el-proyecto-europeo-SoCaTel-20210614-0015.html

Link del projecte: https://www.socatel.eu