Diari de Tarragona

El Prof. Dr. Sergio Nasarre escriu per al Diari de Tarragona sobre la necessitat d’ordenar adequadament la política municipal d’habitatge, després d’una política a nivell nacional i autonòmica erràtica en els últims 15 anys, que ha portat de propiciar la propietat privada en 2007 a l’okupació en 2021.