Diari de Tarragona

L’habitatge col·laboratiu en temps de Covid-19, Sra. Maria Paula Rodríguez, Diari de Tarragona, 06/12/2020

Link: https://www.diaridetarragona.com/economia/La-vivienda-colaborativa-en-tiempos-de-Covid-19-20201207-0020.html