Curs sobre gestió d’habitatges buits

El passat 28 d’octubre, la Càtedra d’habitatge, junt amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, han organitzat el “Curs sobre gestió d’habitatges buits”, que ha tractat sobre les deficiències dels habitatges, la seva gestió a Catalunya i a nivell comparat, així com models i bones pràctiques per a que la gestió pública sigui més eficient. Diversos membres de la Càtedra han participat com a ponents.

Aquest curs s’ha realitzat en el marc del Projecte finançat per l’EAPC: Gestió de l’habitatge social a Catalunya.