Congrés Internacional sobre el Dret a l’Habitatge

Els dies 27 i 28 d’abril, la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, Housing Rights Watch (HRW) i FEANTSA van reunir al Campus Catalunya a 150 congressistes procedents de 15 països diferents en el marc del Congrés Internacional sobre el Dret a l’Habitatge. Durant les dues jornades es van presentar un total de 70 ponències per abordar temes com el dret fonamental d’accés a l’habitatge o l’impacte econòmic que suposa l’accés a un habitatge de propietat i de lloguer, així com la seva vinculació amb els desnonaments i, en última instància, el sensellarisme.