Concessió del Projecte R2B URV

A la Càtedra d’habitatge li ha estat concedit el Projecte R2B (Research to Business), convocat per la Universitat Rovira i Virgili, per al finançament del projecte “Anàlisi de viabilitat comercial d’eines i assesoraments vinculats a les tinences intermèdies”. Aquest projecte, que es realitzarà al 2016, analitzarà la viabilitat de comercialitzar les tinences intermèdies (derivades de la recerca duta a terme per la Càtedra) com a forma d’accés a l’habitatge.