Comunicació al Metropolitan Research Institute de Budapest

La investigadora predoctoral Rosa Maria Garcia Teruel, en representació de la Càtedra, va assistir al congrés Social and economic conflicts of transition towards democracy and market economy organitzat pel Metropolitan Research Institute de Budapest, del 2 al 4 de novembre 2014. Va presentar la comunicació “Changes in housing tenures in Spain as a result of the crisis”, dintre del panel sessionBetween the private and social rental sector – social rental agencies?”, on va destacar les mesures legals que el govern espanyol ha dut a terme en matèria d’habitatge des de l’inici de la crisi, així com l’interès del legislador català de regular noves formes d’accés a l’habitatge com la propietat compartida i la propietat temporal.