Comissió Europea

El Prof. Sergio Nasarre va participar en una sessió amb la Comissió Europea a Brussel·les el 3 d’octubre de 2019, amb la finalitat d’analitzar els mecanismes a Europa per afavorir el canvi de banc per part dels deutors hipotecaris.