Comissió Europea

S’ha publicat l’estudi “Study on switching of financial services and products” on el Prof. Dr. Sergio Nasarre ha contribuït analitzant la major o menor dificultat dels consumidors a canviar de banc amb els seus productes financers, inclosa la hipoteca, a Europa. Es recupera la idea de l’eurohipoteca per a no haver de dependre dels bancs nacionals.

Link: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a11e1d38-2562-11eb-9d7e-01aa75ed71a1?fbclid=IwAR0UVpW1PcOYDnxT7-_rUORAcHh-L4jvolY9k3yGH0lLgU16iOPtEGYR-sw