Beca Martí i Franquès

La Càtedra ofereix una Beca predoctoral en el marc del Programa Martí i Franquès d’ajudes a la recerca. La línia de recerca és The tangibility of the right to housing.

Tota la informació sobre les beques està en: https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/programa-marti-franques/pipf/2020-pmf-places-general/

I la informació sobre la beca de la Càtedra està en: https://www.sgr.urv.cat/cgi-bin/programes/application/detall.cgi?conv=2020PMF-PIPF-&ordre=44&idioma=CAT

Tesis

El Dr. Alessandro Dinisi ha defensat la seva tesis doctoral “Situazioni di fatto e tutela del diritto all’abitzione” en la Universitat de Pisa codirigida per la Prof. E. Navarretta i el Prof. Dr. Sergio Nasarre. 15/09/2020.

Recensió del Llibre “Els anys de la crisi de l’habitatge”

Porta per títol “Financiarización y derecho a la vivienda, una relación controvertida”, realitzada pel Dr. Fernando Zunzunegui i accessible a

http://www.rdmf.es/2020/04/financiarizacion-derecho-la-vivienda-una-relacion-controvertida/#_ftnref1

Defensa tesi doctoral

El proppassat  6 de febrer, la investigadora de la Càtedra Gemma Caballé Fabra va assolir el títol de Doctora amb menció internacional, amb qualificació d’Excel·lent Cum Laude, amb la defensa de la seva tesi doctoral “La intermediación inmobiliaria ante los nuevos retos de la vivienda”, la qual va comptar amb la presència del Dr. Carlos Lasarte, el Dr. Pedro Antonio Munar i el Dr. Christoph Schmid com a membres del tribunal.

 

Defensa de tesi doctoral

El propassat 23 de gener, la investigadora de la Càtedra Núria Lambea va assolir el títol de Doctora amb menció internacional, amb qualificació d’Excel·lent Cum Laude, amb la defensa de la seva tesi doctoral “Propuesta de un modelo de provisión y gestión de vivienda social en clave europea”, la qual va comptar amb la presència de la Dra. E. Muñiz, el Dr. J. Tejedor i la Dra. M. Elsinga com a membres del tribunal.

Tesis doctoral

El 19 de juny la Sra. Maridalia Rodríguez Padilla va defensar a la Universitat de Barcelona (UB) la seva tesis doctoral titulada “La inversión extranjera a través del fideicomiso inmobiliario para mitigar el déficit habitacional en la República Dominicana”. Els seus directores van ser la Dra. Georgina Garriga Suau i el Dr. Sergio Nasarre Aznar. El comitè avaluador estava format pels professors Dr. Jordi Bonet Pérez (Universitat de Barcelona), Dra. Estela Rivas Nieto (Universitat Rovira i Virgili) i Dr. Emmanuel Cedeño Brea (Instituto OMG).
La tesis doctoral determina el disseny d’un marc legal que incentivi el desenvolupament del mercat immobiliari dominicà per mitjà del fideïcomís immobiliari amb participació estrangera en les diferents modalitats: venda, lloguer, lloguer amb opció de compra i altres formes de tinència, amb l’objectiu de reduir el dèficit habitacional que afecta a la República Dominicana.

Graduació de doctors/es a la Universitat Rovira i Virgili

El passat 20 de novembre de 2018 es va celebrar a l’Aula Magna del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili l’acte de graduació dels doctors i doctores del curs 2017/2018. En aquesta promoció es van graduar dues investigadores de la Càtedra UNESCO d’Habitatge: la Dra. Elga Molina que va defensar la tesi “Una nueva regulación para los arrendamientos de vivienda en un contexto europeo” i la Dra. Rosa M. Garcia que va defensar la tesi titulada “La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda en los arrendamientos urbanos”, les dues sota la direcció del Prof. Dr. Sergio Nasarre.

Defensa de la tesi doctoral “La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda en los arrendamientos urbanos”, de Rosa M. Garcia Teruel

El passat dia 29 de gener va tenir lloc la defensa de la tesi doctoral de la Sra. Rosa Maria Garcia Teruel “La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda en los arrendamientos urbanos”. La tesi ha estat dirigida pel Dr. Sergio Nasarre Aznar, catedràtic del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URV i Director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV.

El tribunal, format pel Dr. Pedro Maria del Pozo Carrascosa (Universitat de Barcelona), la Dra. Isabel González Pacanowska (Universidad de Murcia), i la Dra. Elena Bargelli (Università di Pisa), va atorgar a la Sra. Garcia Teruel la màxima qualificació, d’excel·lent cum laude.

Defensa de la tesi doctoral “Una nueva regulación para los arrendamientos de vivienda en un contexto europe”, d’Elga Molina

El passat dilluns dia 13 de novembre va tenir lloc la defensa de la tesi doctoral de la Sra. Elga Molina Roig Una nueva regulación para los arrendamientos de vivienda en un contexto europeo. La tesi ha estat dirigida pel Dr. Sergio Nasarre Aznar, catedràtic de dret del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URV.

El tribunal, format pel Dr. Xavier O’Callaghan Muñoz (Universidad Complutense de Madrid), el Dr. Mikel Aramburu Otazu (Universitat Autònoma de Barcelona) i el Dr. Christoph Schmid (Universitat de Bremen), va atorgar a la Dra. Molina la màxima qualificació, d’excel·lent cum laude.

La investigadora Gemma Caballé ha realitzat una estada de recerca de tres mesos a la Universitat de Cambridge (Anglaterra)

La investigadora de la Càtedra Gemma Caballé ha realitzat una estada de recerca en motiu de la seva tesi doctoral del 23 de juny al 23 de setembre de 2017 a la Universitat de Cambridge, en concret, al Cambridge Center of Property Law, sota la supervisió del professor Dr. Martin Dixon.