Presentació del llibre: “La intermediación inmobiliaria ante los nuevos retos de la vivienda”

El proper dimecres 21 d’abril a les 18h té lloc a través de la plataforma Microsoft Teams (https://cutt.ly/wx84g0B) la presentació virtual del llibre de la investigadora de la Càtedra la Dra. Gemma Caballé Fabra “La intermediación inmobiliaria ante los nuevos retos de la vivienda” publicat per l’editorial Tirant lo Blanch.

A l’acte comptarem amb la participació de la Sra. Elia Domingo, directora d’Edició de Tirant lo Blanch, el Sr. Gerard Duelo, president del Consell General COAPI d’Espanya i del Col·legi Professional d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i el Sr. José Antonio Mas Flores, president del Col·legi Professional d’Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona.

Gravació

Ja està disponible la gravació de la presentació del llibre “La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda en los arrendamientos urbanos” (Tirant lo Blanch, Col·lecció Dret de l’Habitatge), obra de la Dra. Rosa Maria Garcia Teruel, investigadora de la Càtedra.

Link: http://housing.urv.cat/presentacion-del-libro-la-sustitucion-de-la-renta-por-la-rehabilitacion-o-reforma-de-la-vivienda/

Concessió del Premi extraordinari de Doctorat a la Dra. Núria Lambea Llop

A la Dra. Núria Lambea Llop li ha estat concedit el Premi extraordinari de Doctorat de la URV, corresponent al curs 2019-2020. Doctora cum laude en Dret amb menció internacional, va defensar la seva tesi doctoral “Propuesta de un modelo de provisión y gestión de vivienda social en clave europea” el passat gener de 2020.

Aquest reconeixement es suma al Premi extraordinari de final d’estudis del màster universitari de Dret de l’Empresa i la Contractació de la URV que va rebre el 2015.

La Dra. Caballé guanya el Premi Extraordinari de doctorat

La investigadora postdoctoral de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV Gemma Caballé ha obtingut el Premi Extraordinari de doctorat en Dret del curs 2019/2020 amb la seva tesi doctoral “La intermediació immobiliària davant dels nous reptes de l’habitatge”. Aquest reconeixement se suma als Premis Extraordinaris del Grau de Dret i del Màster en Dret de l’Empresa i la Contractació (MUDEC) que va obtenir en els cursos 2013/2014 i en 2014/2015 respectivament.

Beca Martí i Franquès

La Càtedra ofereix una Beca predoctoral en el marc del Programa Martí i Franquès d’ajudes a la recerca. La línia de recerca és The tangibility of the right to housing.

Tota la informació sobre les beques està en: https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/programa-marti-franques/pipf/2020-pmf-places-general/

I la informació sobre la beca de la Càtedra està en: https://www.sgr.urv.cat/cgi-bin/programes/application/detall.cgi?conv=2020PMF-PIPF-&ordre=44&idioma=CAT

Tesis

El Dr. Alessandro Dinisi ha defensat la seva tesis doctoral “Situazioni di fatto e tutela del diritto all’abitzione” en la Universitat de Pisa codirigida per la Prof. E. Navarretta i el Prof. Dr. Sergio Nasarre. 15/09/2020.

Recensió del Llibre “Els anys de la crisi de l’habitatge”

Porta per títol “Financiarización y derecho a la vivienda, una relación controvertida”, realitzada pel Dr. Fernando Zunzunegui i accessible a

http://www.rdmf.es/2020/04/financiarizacion-derecho-la-vivienda-una-relacion-controvertida/#_ftnref1

Defensa tesi doctoral

El proppassat  6 de febrer, la investigadora de la Càtedra Gemma Caballé Fabra va assolir el títol de Doctora amb menció internacional, amb qualificació d’Excel·lent Cum Laude, amb la defensa de la seva tesi doctoral “La intermediación inmobiliaria ante los nuevos retos de la vivienda”, la qual va comptar amb la presència del Dr. Carlos Lasarte, el Dr. Pedro Antonio Munar i el Dr. Christoph Schmid com a membres del tribunal.

 

Defensa de tesi doctoral

El propassat 23 de gener, la investigadora de la Càtedra Núria Lambea va assolir el títol de Doctora amb menció internacional, amb qualificació d’Excel·lent Cum Laude, amb la defensa de la seva tesi doctoral “Propuesta de un modelo de provisión y gestión de vivienda social en clave europea”, la qual va comptar amb la presència de la Dra. E. Muñiz, el Dr. J. Tejedor i la Dra. M. Elsinga com a membres del tribunal.

Tesis doctoral

El 19 de juny la Sra. Maridalia Rodríguez Padilla va defensar a la Universitat de Barcelona (UB) la seva tesis doctoral titulada “La inversión extranjera a través del fideicomiso inmobiliario para mitigar el déficit habitacional en la República Dominicana”. Els seus directores van ser la Dra. Georgina Garriga Suau i el Dr. Sergio Nasarre Aznar. El comitè avaluador estava format pels professors Dr. Jordi Bonet Pérez (Universitat de Barcelona), Dra. Estela Rivas Nieto (Universitat Rovira i Virgili) i Dr. Emmanuel Cedeño Brea (Instituto OMG).
La tesis doctoral determina el disseny d’un marc legal que incentivi el desenvolupament del mercat immobiliari dominicà per mitjà del fideïcomís immobiliari amb participació estrangera en les diferents modalitats: venda, lloguer, lloguer amb opció de compra i altres formes de tinència, amb l’objectiu de reduir el dèficit habitacional que afecta a la República Dominicana.