Premsa

El control dels lloguers no és suficient per a un habitatge assequible. El Prof. Dr. Sergio Nasarre parla per a Catalunya Plural. 18/09/2020.

Link: https://catalunyaplural.cat/ca/sergio-nasarre-el-control-dels-lloguers-no-es-suficient-per-a-un-habitatge-assequible/?fbclid=IwAR0_3oPv88qjTA8A3inpRsEg9l1vMrCy9YLm0UoritxaNRCVPLeFtc-OFQk

Col·laboració amb la revista “Consell”

La Revista dels Administradors de Finques Col·legiats de Catalunya ha publicat l’article que la Dra. Gemma Caballé va publicar al Diari de Tarragona el passat 10 de maig (núm. 123) . L’article analitza les noves dinàmiques de les comunitats de propietaris arran del confinament forçat provocat pel COVID-19 i el nou rol que els administradors de finques podrien tenir en aquest sentit.

http://www.revistaconsell.com/revista-s34.html

TV

El Prof. Dr Sergio Nasarre ha intervingut  en el Telenoticies de TV3 parlant sobre la Covid i el seu impacte en els lloguers (17/08/2020).

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/limpacte-del-covid-a-limmobiliari-la-impossibilitat-de-comprar-pis-mantindra-el-preu-del-lloguer/video/6056114/

Número especial de la revista “Housing” sobre habitatge i COVID-19

Aquest número especial de la revista “Housing” editada per la Càtedra semestralment està dedicat a “Habitatge i COVID-19”. Al llarg de les seves més de 80 planes, els catorze autors van analitzant com ha estat la realitat de l’habitatge durant la pandèmia i reflexionen com podria ser ens els propers mesos.
A més, el número recull les nombroses novetats legislatives aparegudes aquests darrers sis mesos, una ressenya de les 36 activitats de la Càtedra dutes a terme en aquest període, incloent la defensa de dues tesis doctorals, i els dos llibres que els nostres investigadors i investigadores han publicat.
La publicació pot trobar-se a: http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/

És de lliure accés, i es pot trobar tant en format PDF com en format d’iBooks Multimedia, publicada a 51 països.

Publicació

El prof. Dr. Sergio Nasarre i el Dr. Héctor Simón han publicat l’article científic “Housing not for all” que està dedicat a la falta d’accessibilitat universal en l’habitatge de les persones majors i amb discapacitat tant a Espanya, com a Alemanya i Suècia.
L’enllaç a la revista és: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JPPEL-05-2019-0028/full/html?fbclid=IwAR2MBeb054R0hMAYty8zLr34bjmwKqVS9Y3bdfcpFKziOjlhTQksecDMurU

 

Publicació del llibre “La tokenización de bienes en blockchain: cuestiones civiles y tributarias”, Thomson Reuters Aranzadi

La Càtedra UNESCO d’Habitatge ha publicat recentment el llibre “La tokenización de bienes en blockchain: cuestiones civiles y tributarias” (Thomson Reuters Aranzadi, 2020), que deriva de la recerca duta a terme en el marc del projecte “Vivienda colaborativa” (Ministerio de Economía, 2018) i del projecte “La tokenització de drets reals en la regulació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya” (CEJFE, 2019).
Aquesta obra està dedicada a l’estudi de les conseqüències jurídico-civils de la representació del domini i de drets reals limitats en fitxes digitals (tokens) que operen en una blockchain. Aquesta pràctica tecnològica possibilita que es pugui representar un determinat dret (per exemple, la propietat d’un habitatge) en una fitxa digital, que podrà ser negociada de forma àgil o, fins i tot, automàtica, gràcies als contractes intel·ligents (smart contracts), alhora que queda inscrita en un registre distribuït (blockchain) protegit criptogràficament. Això possibilita, al menys sobre el paper, un sistema de transmissió de béns més ràpid, econòmic i transnacional. No obstant això, aquest sistema no està exempt de dubtes i debilitats, al temps que presenta nous reptes per al nostre Dret civil i tributari.
Trobeu més informació al següent enllaç: https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/la-tokenizacion-de-bienes-en-blockchainduo/p/10016091

Publicació de “La regulació dels fons de compensació a Espanya”

La Dra. Rosa M. Garcia Teruel ha publicat un capítol de llibre sobre els fons de compensació a Espanya, dins de l’obra “Compensation funds in Comparative Perspective” (editors: T. Vandsweevelt i B. Weyts). Aquesta contribució científica fa una aproximació als fons de compensació existents al nostre país, que s’utilitzen com a mecanisme per a compensar les víctimes en supòsits de danys massius (ex. fenòmens meteorològics que afecten l’habitatge, danys mediambientals, etc.).

Publicació d’article científic sobre els efectes de la crisi a les comunitats de propietaris

El Prof. Dr. Sergio Nasarre i el Dr. Héctor Simón han publicat l’article “Los efectos de diez años de crisis en las comunidades de propietarios” a la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario (Nº 778, 2020), que tracta dels efectes de deu anys de crisi econòmica en les comunitats de propietaris a través de les dades recopilades de 1202 enquestes realitzades a Espanya a propietaris residents en règim de propietat horitzontal. Els resultats demostren que deu anys de crisi econòmica ha afectat al manteniment de les comunitats de propietaris, amb una especial incidència en l’increment de la morositat, al temps que ha afavorit la generalització d’una sèrie de problemes de convivència. L’article formula una sèrie de recomanacions per a millorar la gestió, l’administració i el finançament de les comunitats de propietaris, així com la manera d’afrontar els problemes i els conflictes entre els seus membres, les actuacions en matèria d’accessibilitat universal i eficiència energètica i el règim de tinença dels habitatges.

L’article es pot consultar a la secció “Working papers” (http://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/)

Vídeo

Ja està disponible el vídeo de la de la presentació virtual del llibre “Los años de la crisis de la vivienda”.

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=wheuZ3u0l-k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1kivJ0waWCiOzHLQ5Cag2eZ75VYHlDBc6MBLOBvVS1dHvmni7YJ1OLkN4