Vídeo

Ja està disponible la gravació del webinar sobre “Homeownership and possession: from expropriators to expropriated”: http://housing.urv.cat/webinar-propietat-i-possessio-de-lhabitatge-de-expropiadors-a-expropiats-2/

Està al canal de Youtube de la Càtedra: https://youtu.be/oFd8eLk3xok

Recensió

S’ha publicat la quarta recensió del llibre del Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar “Los años de la crisis de la vivienda” en el núm. 35 de la Revista Chilena de Derecho Privado. Ha sigut realitzada per la Dra. Maridalia Rodríguez Padilla i  descriu l’obra. Està disponible a: http://housing.urv.cat/portada/recerca/publicacions/ i www.rchdp.cl.

Revista de la Càtedra UNESCO d’habitatge

Ja ha sortit publicat el núm. 14 de la Revista Housing. Et pots baixar la revista a: http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/

Informes

Els informes científics encarregats a la Càtedra UNESCO d’Habitatge o en els que han participat els/les seus/seves investigadors/es es troben a:
http://housing.urv.cat/portada/recerca/informes/

Llibre “La gran apuesta”

S’ha publicat el llibre “La gran apuesta” del Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, contextualitzant la pel·lícula del mateix títol: avarícia sense limitis ni control al mercat hipotecari i apostant contra ell.

El llibre s’emmarca a la Col·lecció de Cinema i Dret de l’editorial Tirant lo Blanch que ha obtingut la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2020.

Més informació sobre la Medalla a: https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/12/medallas-merito-bellas-artes.html?fbclid=IwAR2YJTwVX33tXBQ6b9lCRYNGrDGT2lySky3dwMnI7O1rTRO2yAVW1J0ofIU

Més informació sobre el llibre a: http://housing.urv.cat/es/portada/investigacion/publicaciones/?fbclid=IwAR0WR4xb9K9b3YukvVUsfnY8sBPOt_Zgpwtv6mNeWL0XzJBHhZE3GKVCNc0#avaricia

Booktráiler:

https://www.youtube.com/watch?v=fCq5AqWmLd0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2YLhERjXm836SSFaJrg-Cu8nksfx4FZpLwdY5vLY63MzP4-VRQ9-b8rPY

Publicació

“Llueve sobre mojado: el problema del acceso a la vivienda en un contexto de pandemia”. Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, a la Revista Derecho Privado y Constitución, núm. 37, juliol/desembre 2020.

Text complet a: http://housing.urv.cat/snasarre-lluevedpyc2020/

Publicació de la Newsletter ENHR

L’European Network for Housing Research acaba de publicar la seva Newsletter 4/2020, en la que fa referència a algunes de les novetats de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV. Se’n pot destacar la publicació dels llibres “” (Dra. Gemma Caballé Fabra) i “La Gran Apuesta. Avaricia. El beneficio sin responsabilidad” (Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar). Està disponible al següent enllaç: http://www.enhr.net/documents/Nl20-4.pdf

Comissió Europea

S’ha publicat l’estudi “Study on switching of financial services and products” on el Prof. Dr. Sergio Nasarre ha contribuït analitzant la major o menor dificultat dels consumidors a canviar de banc amb els seus productes financers, inclosa la hipoteca, a Europa. Es recupera la idea de l’eurohipoteca per a no haver de dependre dels bancs nacionals.

Link: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a11e1d38-2562-11eb-9d7e-01aa75ed71a1?fbclid=IwAR0UVpW1PcOYDnxT7-_rUORAcHh-L4jvolY9k3yGH0lLgU16iOPtEGYR-sw

Diari de Tarragona

L’habitatge col·laboratiu en temps de Covid-19, Sra. Maria Paula Rodríguez, Diari de Tarragona, 06/12/2020

Link: https://www.diaridetarragona.com/economia/La-vivienda-colaborativa-en-tiempos-de-Covid-19-20201207-0020.html

Sensellarisme ocult

La Càtedra col·labora amb la Síndica de Greuges de Barcelona per fer un informe sobre el sensellarisme ocult. L’informe està disponible a: https://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/monografics/lloguer.habitacions.pdf

Més informació a:

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20201201/el-sinhogarismo-oculto-en-barcelona-8229390

https://www.naciodigital.cat/noticia/212474/lloguer-habitacions-es-va-encarir-2019-barcelona

https://www.lavanguardia.com/politica/20201201/49839511293/sindica-alerta-de-que-se-esta-agravando-la-situacion-del-sinhogarismo-oculto.html