Publicació

Estela Rivas Nieto, Les consequències fiscals del micromecenatge, Forum Jurídic, Revista de l’Il.lustre Col.legi de l’Advocacia de Tarragona, núm. 66, juliol, 2019.

http://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/

Publicació

Després de la participació de la nostra col·laboradora Maridalia Rodríguez Padilla a la II UB PhD in Law Conference: “Personalidades jurídicas difusas y artificiales”, que es va celebrar a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona el 24 d’abril, s’ha publicat a la Revista TransJus el Working Papers n. 4/2019 denominat “Personalidades jurídicas difusas y artificiales”. El seu article titulat “El fideicomiso latinoamericano, una institución sin personalidad jurídica”, es troba a les planes 115-129 de dita publicació; en les quala analitza la personalitat difusa dels fideïcomisos llatinoamericans.

http://hdl.handle.net/2445/137759

Nou capítol de llibre: Comentarios a la ley catalana 15/2009, de 22 de julio, de mediación

Emma López va participar en el llibre Comentarios a la ley catalana 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado y concordantes,  publicat per l’editorial Marcial Pons i dirigit per la Prof. de la Universitat de Barcelona, Isabel Viola Demestre.Es tracta d’una obra col·lectiva que analitza en profunditat la Llei de mediació vigent a Catalunya.

Revista de la Càtedra UNESCO d’Habitatge

Ja ha surtit publicat el núm. 11 de la Revista Housing. Et pots baixar la revista a: http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/

Big Blue Book

Acaba de publicar-se el “Big Blue Book” de Nacions Unides, on es recullen 70 universitats a nivell mundial que contribueixen amb la seva recerca en urbanisme i habitatge per a aconseguir el repte global número 11 (ciutats sostenibles). Aquest any, entre elles es troba la nostra Càtedra UNESCO d’Habitatge. L’enllaç és https://unhabitat.org/books/big-blue-book/ 

Normativa

Publicat el nou decret sobre el sistema de fixació de renda dels arrendament urbans a Catalunya (Decret Llei 9/2019, de 21 de maig)

Us deixem el capítol de llibre íntegre del Dr. Sergio Nasarre de fa uns mesos on ja explicava un sistema molt semblant al finalment aprovat. Està disponible a: http://housing.urv.cat/wp-content/uploads/2019/05/Sergio-Nasarre_p195-21_Nou-dret-arrendament-La-renda-i-la-seva-actualització.pdf?fbclid=IwAR3aKLTNPuem_mTtaveOlikHyGlujXwnF9rasgqUoTe8q8pWF8C8l4ZVYpo

I el llibre sencer a: https://www.marcialpons.es/libros/un-nou-dret-darrendaments-urbans-per-a-afavorir-lacces-a-lhabitatge/9788417466244/

Publicació

“Plataformes de Capital versus Plataformes Socials en l’Economia Col·laborativa: Punt de vista jurídic internacional”

Maria Font i Mas

In the economy, we distinguish, in a simple way, the strictly capitalist business sector and the corporate social sector. This simple dichotomy has been transferred to the scope of the collaborative economy, which mistakenly includes under the same name capital platforms and social platforms. These platforms have in common different factors, for instance, namely that they essentially use the digital platform to develop their activity; but they differ in that the first ones seek to maximize capital and the platform is a mere messenger that manages economic transactions just like the classical economy. In front of these, there are social platforms in which the main objective is not for profit, although benefits are obtained, the goal being to have a social impact, at the same time that it provides services or products to the users, following specific values.

http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2019/02/WP2018-12.pdf

Publicació

“L’impacte social de la recerca en matèria d’habitatge. El cas de la Càtedra UNESCO d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili”

Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar i Gemma Caballé Fabra.

Nascuda de la necessitat de retornar a la societat els resultats d’una  intensa recerca sobre el dret hipotecari i de l’habitatge duta a terme des de feia anys, la Càtedra d’Habitatge de la URV va néixer com a vehicle funcional per a transferir coneixements i aconseguir un impacte social real facilitant l’accés a l’habitatge de les persones.

Aquest article recull les circumstàncies que van propiciar el seu naixement, ja que és la única Càtedra d’Habitatge en el món reconeguda per la UNESCO; i analitza la seva cadena de valors que vincula la recerca, la docència especialitzada, la transferència i l’ impacte social, revelant al mateix temps claus i exemplificant la seva activitat amb resultats.

http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio/article/view/247

Publicació

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la constitucionalización del Derecho privado: ¿una nueva vía para protegir el derecho a la vivienda?

Dr. Héctor Simón Moreno

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 771, 2019