Webinar d’Habitatge i Noves Tecnologies

El 20 de gener a les 16h tindrà lloc el seminari inicial del grup de treball “Habitatge i noves tecnologies” de la European Network for Housing Research. Més de 12 investigadors internacionals presentaran les seves conclusions sobre l’ús noves tecnologies aplicades a l’habitatge, com ara el finançament participatiu immobiliari, el blockchain, big data, protecció de dades i cases intel·ligents, IoT, etc. Aquest és el primer seminari virtual d’aquest grup de treball, coordinat pel professor Michel Vols (Universitat de Groningen) i per la Dra. Rosa M. Garcia-Teruel (Càtedra UNESCO d’Habitatge, URV). L’accés és gratuït a través de Microsoft Teams.

Enllaç al programa complet: http://housing.urv.cat/wp-content/uploads/2021/01/CfP-Housing-New-Tech.pdf

Webinar

El proper dia 14 de gener a les 18h (hora d’Espanya) tindrà lloc el 12è Workshop internacional “Homeownership and possession: from expropriators to expropriated”. Tota la informació està a: http://housing.urv.cat/webinar-propietat-i-possessio-de-lhabitatge-de-expropiadors-a-expropiats-2/

Revista de la Càtedra UNESCO d’habitatge

Ja ha sortit publicat el núm. 14 de la Revista Housing. Et pots baixar la revista a: http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/

Informes

Els informes científics encarregats a la Càtedra UNESCO d’Habitatge o en els que han participat els/les seus/seves investigadors/es es troben a:
http://housing.urv.cat/portada/recerca/informes/

Publicació

“Llueve sobre mojado: el problema del acceso a la vivienda en un contexto de pandemia”. Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, a la Revista Derecho Privado y Constitución, núm. 37, juliol/desembre 2020.

Text complet a: http://housing.urv.cat/snasarre-lluevedpyc2020/

Altafulla

La Càtedra col·labora amb l’Ajuntament d’Altafulla per a la redacció del seu Programa d’actuació municipal d’habitatge.

Link: https://www.diaridetarragona.com/costa/Altafulla-busca-com-incrementar-loferta-de-pisos-de-lloguer-20201228-0008.html

Accessibilitat universal

La Càtedra s’ha adherit al Manifest per a impulsar l’accessibilitat universal com a prioritat: rehabilitació integral a l’habitatge de la Fundació Mutua de Propietarios.

Link: https://www.fundacionmdp.org/ca/notice/manifest-per-a-impulsar-laccessibilitat-universal-com-a-prioritat-rehabilitacio-integral-a-lhabitatge/

Projecte: Bridging the gap in Housing Studies (Housing+)

Entitat finançadora: Comissió Europea

Coordinació: Dr. Sergio Nasarre Aznar

Socis: Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV, Universitat de Silesia, Universitat NUI Galway, International Union of Property Owners (UIPI), l’Associació Iberoamericana del Coneixement (GECON), Luxemburg Institute of Science and Technology (LIST).

Duració: 3 anys

 

La Comissió Europea ha concedit a la Càtedra UNESCO de vivenda un projecte Erasmus plus titulat Bridging the gap in housing studies (Housing +) que té com a objectiu millorar la formació acadèmica a nivell europeu dels professionals, responsables polítics, acadèmics i la resta d’operadors en general que intervenen en el sector de l’habitatge i immobiliari.

La Càtedra UNESCO d’habitatge coordinarà durant tres anys l’elaboració de materials i recursos formatius que es duran a terme treballant conjuntament amb altres institucions expertes en matèria d’habitatge i formació com són la Universitat de Silèsia (Polònia), la Universitat Nacional d’Irlanda de Galway (Irlanda), la International Union of Property Owners (UIPI), l’Associació Iberoamericana de l’Coneixement (GECON) especialitzada en gamificació, és a dir, l’aprenentatge através de el joc i el Luxemburg Institute of Science and Technology (LIST) expert en noves tecnologies .

A través  d’aquest projecte tenim l’oportunitat de poder millorar la formació acadèmica en el sector de l’habitatge a nivell europeu a través de la creació de materials formatius amb un contingut interdisciplinari juntament amb la resta de socis. En concret, hem planificat l’elaboració de sis materials formatius relacionats entre si:

1. Un curs en línia de capacitació avançada en habitatge per a aquests professionals i estudiants.

2. Una guia per incorporar la gamificació en l’habitatge.

3. Una app per poder posar en pràctica els continguts i conèixer les conseqüències de les decisions des de diversos punts de vista (consumidors, professionals immobiliaris i responsables polítics).

4. El primer manual transnacional sobre estudis de l’habitatge.

5. Diversos vídeos de formació.

6. El disseny d’un curs online sobre què implica viure en propietat horitzontal a Europa.

Esperem que aquest projecte permeti millorar la formació acadèmica en aquest sector amb l’objectiu que es reflecteixi en una major protecció del consumidor, una millora de les polítiques d’habitatge i una major professionalització d’un sector on el que està en joc és el dret humà a accedir a un habitatge digne i adequat.

Comissió Europea

S’ha publicat l’estudi “Study on switching of financial services and products” on el Prof. Dr. Sergio Nasarre ha contribuït analitzant la major o menor dificultat dels consumidors a canviar de banc amb els seus productes financers, inclosa la hipoteca, a Europa. Es recupera la idea de l’eurohipoteca per a no haver de dependre dels bancs nacionals.

Link: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a11e1d38-2562-11eb-9d7e-01aa75ed71a1?fbclid=IwAR0UVpW1PcOYDnxT7-_rUORAcHh-L4jvolY9k3yGH0lLgU16iOPtEGYR-sw

Informe sobre l’adaptació de la normativa catalana a la Convenció de Nova York -CDPD-

El Dr. Héctor Simón i el Sr. Andrés Labella, en el marc del pacte nacional pels drets de les persones amb discapacitat promogut per la Generalitat de Catalunya i el COCARMI, estan elaborant un informe sobre l’adaptació de la legislació catalana a la CDPD amb l’objectiu de poder donar resposta al mandat dels estats membres de modificar la normativa interna d’acord amb el nou model social de discapacitat. s’afegeix als estudis realitzats i als projectes en marxa en matèria d’accessibilitat, article 9 CDPD, i el resultat de l’informe també es presentarà en format accessible a partir de criteris de disseny universal, per garantir l’accés a la informació i l’accés a la justícia per a totes les persones