Ciència en 1 minut

Què són las tinences intermèdies?

 

https://www.youtube.com/watch?v=boOnX5sR-Do&list=PL8yyYJSAXdwlU48Bau0IcC8Jhud-tSy97&index=17&t=0s

http://housing.urv.cat/portada/recerca/projectes/propietat-compartida-i-propietat-temporal-tinences-intermedies/

 

 

Lliga de debat

El Dr. Sergio Nasarre forma part del jurat de la Lliga de Debat.

http://diaridigital.urv.cat/lequip-josef-ajframers-guanyador-de-la-lliga-de-debat-universitari-2019/

Infovivienda

Infovivienda.es és una web impulsada per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili que té la vocació de posar a disposició de la ciutadania informació pràctica però rigorosa  sobre les diferents formes de tinença de l’habitatge (propietat i hipoteca, lloguer i tinences intermèdies) i de la l’habitatge com a dret humà en forma de Q&A.

http://www.infovivienda.es

UNI Habitat

La Càtedra promou la implementació de la Nova Agenda Urbana i el desenvolupament sostenible 2030.

Més la informació:

http://uni.unhabitat.org/universities-supporting-the-implementation-of-sdg11-and-nua/

Publicat l’informe de la Comissió Europea sobre com millorar l’eficiència energètica de les comunitats de propietaris

En aquest informe es revisen els obstacles jurídics, de gestió i administratius en edificis multipropietats en 7 Estats membres seleccionats i s’identifiquen bones pràctiques que ajuden a superar els problemes identificats en aquests Estats membres. La informació es recull a través d’un qüestionari distribuït a experts nacionals i d’eficiència energètica a nivell nacional amb l’objectiu d’aprofundir en la nostra comprensió sobre les implicacions legals de la propietat actual i l’estructura de gestió de cada país i identificar polítiques d’eficiència energètica que afavoreixin inversions en aquest camp. . També es va organitzar un taller al novembre de 2017 a Brussel·les amb l’objectiu de tractar aquests temes amb més detall i elaborar recomanacions sobre la política sobre com revisar els actes de condominis i de lloguer existents per fer-los més propensos a les actualitzacions i inversions d’eficiència energètica en edificis d’apartaments. El Dr. Sergio Nasarre ha contribuït a l’informe amb el sistema espanyol.

Pot trobar-se en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/energy-efficiency-upgrades-multi-owner-residential-buildings-review-governance-and-legal-issues-7-eu?fbclid=IwAR2nLCikCwosJ5VH4osNhRaX6HYwcb4QZrnFUtTRAGkF-SNsNliOnGObluI

Concessió d’un nou projecte de recerca

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha concedit finançament a la Càtedra UNESCO d’habitatge per a un nou projecte de recerca interdisciplinari titulat “La tokenització de drets reals en la regulació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya”. Aquest projecte de recerca se centra en l’anàlisi de la nova pràctica tecnològica de crear unes fitxes virtuals, els tokens o colored coins, que representen la propietat o drets reals sobre béns immobles al món virtual i la seva incidència en el Dret civil català.

La Generalitat de Catalunya per mitjà del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) engega el procés d’adaptació legislativa a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

El dia 16 de novembre va tenir lloc a la seu de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, la sessió inaugural de la taula tècnica per aconseguir l’adaptació de l’ordenament jurídic català a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per l’Organització de les Nacions Unides, el 13 de desembre de 2006, ratificada per Espanya i per la Unió Europea.

El nostre company Andrés Labella s’ha incorporat a l’equip de treball, proposat a instància de les entitats Cocemfe Catalunya i Dincat, amb la finalitat de centrar la mirada sobre el dret privat, especialment sobre les qüestions relatives al dret a la vida independent i en comunitat recollit a l’article 19 de la Convenció i tot el que comporta relacionat amb l’habitatge i les mesures de protecció, tant personals com físiques.

En aquest sentit, la principal intenció serà oferir propostes per tal que el nou ordenament suprimeixi la terminologia feliçment superada i modifiqui els articles que provoquen una discriminació. Pel que respecte al contingut material del dret a la vida independent es proposarà que la nova legislació civil reculli els elements bàsics per la configuració dels entorns comunitaris com a xarxa de suport, contra l’aïllament social, i per afavorir la conciliació de la vida familiar i laborar, des d’una perspectiva de gènere i de sostenibilitat de les ciutats i comunitats.

Nou membre acadèmic de la European Federation for Living (EFL)

La Càtedra UNESCO d’Habitatge ha estat acceptada com a nou membre acadèmic de la European Federation for Living(EFL) i es converteix en la primera incorporació espanyola de la mateixa. Aquesta Xarxa Europea compta actualment amb 60 membres, els quals representen a 14 països europeus i més d’ 1,2 milions d’habitatges a Europa. La gran peculiaritat d’aquesta xarxa és la seva estructura única, la qual combina organitzacions i associacions d’habitatge amb altres agents privats del mercat i amb universitat i altres xarxes de recerca.

Es tracta d’una xarxa molt activa gràcies a la seva composició, on es desenvolupen projectes (ex. en temes de TI per aconseguir una vida independent; fusions, integració post-fusió i aliances estratègiques d’entitats gestores d’habitatge social i en relació a la reutilització de materials de construcció basant-se en l’economia circular) que precisament sorgeixen de necessitats detectades pels propis agents del sector i els resultats dels quals tenen un impacte directe en ell. També compta amb diversos Grups de Treball que es reuneixen periòdicament per compartir el coneixement i les bones pràctiques de temes concrets, com l’esfera més social de la gestió d’habitatge, l’eficiència energètica, la introducció de la digitalització en els proveïdors d’habitatge, les vies de finançament i d’inversió que ofereix el sector i l’accés a l’habitatge de la gent gran. A més a més, es realitzen al llarg de l’any conferències, seminaris i jornades, on els diferents membres posen en comú idees, necessitats, coneixements, expertesa i resultats d’investigació.

Així, la Càtedra podrà nodrir-se de tot aquest coneixement generat i al mateix temps pot aportar coneixement i resultats fruit de la seva extensa recerca en el camp de l’habitatge. A més, aquesta combinació de proveïdors d’habitatge, empreses privades, universitats i xarxes de recerca facilitarà la posada en pràctica de dos dels seus pilars fonamentals com són la transferència de coneixements i l’impacte social.

Pot trobar-se més informació sobre la European Federation for Livinga https://www.ef-l.eu

Assistència al “I Encuentro de la Red Leonardo” – Fundació BBVA

El Dr. Héctor Simón va assistir al “I Encuentro de la Red  Leonardo”, que agrupa els becaris de les diferents àrees científiques que han estat beneficiaris d’una Beca Leonardo en els últims cinc anys. El Dr. Simón va ser beneficiari d’una beca en la convocatòria de 2015 per a l’estudi de “La optimització de la hipoteca inversa des de la perspectiva europea i nord-americana”. La constitució d’aquesta xarxa, a iniciativa de la Fundació BBVA, pretén donar visibilitat  a la recerca dels investigadors que la formen. Més informació a la plana web https://www.redleonardo.es.