4th International Worskhop

El 22 de gener s’ha dut a terme el 4rt International Workshop, en que dos professores visitants de la Càtedra d’habitatge han estat ponents. La Dra. Katarzyna Królikowska, del Tribunal Constitucional de Polonia, que ha presentat el seu treball sobre la possible adaptació de la propietat temporal i compartida catalanes al Codi civil de Polonia, i Dorit Garfunkel, investigadora de la Technion, Israel Institute of Technology, que ha presentat la seva recerca sobre propietat horitzontal i gratacels.

Reunió amb Reviure-Solanell

Els membres de la Càtedra d’habitatge s’han reunit el 21 de gener amb l’equip de Reviure Solanell, un projecte creat amb l’objectiu de reconstruir i reviure el poble de Solanell. Una de les opcions que es podrien aplicar sería l’ús de la propietat compartida.

Signatura del conveni de col·laboració entre la Càtedra i DIBA

La Universitat Rovira i Virgili, mitjançant la Càtedra d’habitatge, i la Diputació de Barcelona (DIBA), han signat un conveni de col·laboració per a dur a terme recerca conjunta en matèria d’habitatge. Aquest conveni permetrà continuar la col·laboració entre ambdues institucions, que ja han dut a terme amb anterioritat treballas conjunts sobre les tinences intermèdies i sobre masoveria urbana.

Ponència al Seminari de Dret local

El Dr. Sergio Nasarre, el 15 de gener, ha estat ponent al Seminari de Dret local, un programa de formació continuada especialitzada en dret local que ofereix de forma ininterrompuda des de 1987 la Federació de Municipis de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.
La ponència del Dr. Nasarre s’ha titulat: “Noves respostes municipals a les demandes socials en habitatge”.

Conferència a Malta

El 10 de desembre, l’investigador visitant de la Càtedra d’habitatge, Kurt Xerri, ha participat com a ponent a la conferència The Role of Human Rights Bodies in Promoting a Human Rights Culture. La seva ponència s’ha titulat The need for increased awareness and effectiveness of housing rights in Malta.

Ponència a la Jornada sobre novetats en urbanisme, sostenibilitat i habitatge

El Dr. Sergio Nasarre ha presentat la ponència “El derecho a la vivienda en Europa”, a la Jornada sobre novetats en urbanisme, sostenibilitat i habitatge organitzada per l’Institut Basc d’Administració Pública el 30 de novembre a Bilbao.

Assistència a la conferència AMATI

La Sra. Emma López, investigadora de la Càtedra, ha assistit a la conferència “Teaching Mediation An Open Space Conference”, organitzada per AMATI  (Association of Mediation Assessors, Trainers and Instructors). La conferència s’ha realitzat a Londres el 30 de novembre.

Aquesta conferència té la finalitat d’establir estandards de formació i de millors pràctiques en l’àmbit de la mediació a nivell mundial.

Publicació d’un capítol de llibre

El Dr. Héctor Simón, investigador de la Càtedra, és autor d’un capítol de llibre que tracta des d’una perspectiva comparada l’expropiació: SLUYSMAN, Jacques, VERBIST, Stijn i WATING, Emma (eds.), Expropriation Law in Europe, Wolters Kluwers, 2015. 

Celebració del tercer workshop internacional

El dilluns 23 de novembre s’ha dut a terme el tercer workshop internacional Espanya-Israel, que ha comptat amb la participació amb la Dra.Rachelle Alterman i Na’ama Teschner, de la Technion, Israel Institute of Technology.

Concessió del Projecte R2B URV

A la Càtedra d’habitatge li ha estat concedit el Projecte R2B (Research to Business), convocat per la Universitat Rovira i Virgili, per al finançament del projecte “Anàlisi de viabilitat comercial d’eines i assesoraments vinculats a les tinences intermèdies”. Aquest projecte, que es realitzarà al 2016, analitzarà la viabilitat de comercialitzar les tinences intermèdies (derivades de la recerca duta a terme per la Càtedra) com a forma d’accés a l’habitatge.