ENHR

La European Network for Housing Research ha publicat la seva Newsletter 3/2021, on hi apareixen les últimes novetats, activitats i publicacions de la Càtedra. La Newsletter està disponible al següent enllaç: https://enhr.net/wp-content/uploads/2021/09/Nl21-3.pdf

Diari de Tarragona

Sr. Pablo Ruiz Osuna, ¿Drets per als robots?

https://www.diaridetarragona.com/amp/economia/Derechos-para-los-robots-20211213-0002.html

 

Congrés

El Sr. Pablo Ruiz Osuna participa el dia 16 de desembre en el II Congreso internacional de Filosofía del Derecho, organitzat per la Universidad Complutense se Madrid i la Universidad Autónoma de Chile, amb la ponència “¿Derechos para los robots? El robot como nueva categoría jurídica en el derecho civil”.

Link: https://www.uautonoma.cl/news/ii-congreso-y-jornadas-internacionales-de-filosofia-del-derecho-neurociencias-e-inteligencia-artificial/

Seminari

El Sr. Andrés Labella Iglesias impartirà el proper 15 de desembre a les 16h la ponència “La Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y su impacto en la contractación inmobiliaria”, en el marc dels seminaris MUDEC.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OGIxYWQxMGQtYzQ4OS00NjY5LTljZDgtNTg1NGZjYjgzODA5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22,%22Oid%22:%2254eeeb29-804a-4250-bef6-feb37a3379a9%22%7D

Webinar

El Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar participa al webinar La nova llei d’habitatge de organitzat per l’Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense el proper 14 de desembre.

Link: https://www.epj.es/oferta-formativa/webinars/la_nueva_ley_de_vivienda_analisis_general_e_implicaciones_en_el_mercado_inmobiliario/

Informe

El proper dilluns 13 de desembre a les 18h tindrà lloc, en format virtual, l’acte “Social and affordable housing in the EU”. En ell es presentarà l’Informe “Concrete Actions for Social and Affordable Housing in the EU”, a càrrec del Prof. Dr. Sergio Nasarre i la Dra. Núria Lambea, coautors de l’informe, i comptarà posteriorment amb un Panel d’experts que tractarà la situació actual i les problemàtiques en matèria d’habitatge a la República Txeca. L’acte, organitzat per Masarykovy demokratické akademie, serà també retransmès per Facebook.

Més informació i inscripció a: https://masarykovaakademie.cz/sk_portfolio/socialni-a-dostupne-bydleni-v-eu-social-and-affordable-housing-in-the-eu/

 

Projectes pilot

El proppassat 30 de novembre la Dra. Núria Lambea i Dra. Maridalia Rodríguez van concloure les diferents presentacions del “Certificado de Buena Gestión de Vivienda Social (CVS)” a les institucions que brinden suport al projecte: Ajuntament de Reus, Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes S.A. (SMHAUSA) i Fundació Hàbitat3.

 

Premsa

El Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar parla per a El País sobre que els lloguers bandegen als més febles del centre de les ciutats.

Link: https://elpais.com/economia/2021-12-06/los-ricos-desalojan-a-los-pobres.html

 

Comissió de seguiment

El proppassat 3 de desembre es va realitzar la 8ena Comissió de seguiment de la Càtedra d’habitatge amb tots els partners i assessors de la mateixa.

 

Conference on the Future of Europe

La Dra. Núria Lambea Llop participarà, el proper 9 de desembre, al Webinar sobre Habitatge organitzat per la National University of Ireland Galway, en col·laboració amb el European Movement i The Housing Agency, en el marc de la Conferència sobre el Futur d’Europa (Conference on the Future of Europe). Serà una ocasió per debatre sobre el paper actual de la UE i el que haurà de tenir en un futur a l’hora de garantir el dret dels ciutadans i les ciutadanes europeus/es d’accedir a un habitatge digne, adequada i assequible. Així, els ponents tractaran tres qüestions: 1.Què està fent bé la UE en aquest àmbit? 2. Què necessita fer la UE per a millorar? 3. Com seria la seva Europa ideal en els propers 10-20 anys?

Inscripció (gratuïta) al Webinar:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3YiU2NKFRze1WWR0hm8AxA

Més informació sobre el Webinar a:

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:72a5cc4a-340d-4624-bc2c-551889bb4328#pageNum=1