Partner internacional

La Càtedra UNESCO de l’Habitatge de la URV serà un dels partners internacionals del projecte “La sistematització dels smart contracts dins de la teoria del dret contractual clàssic” del Departament de Dret Civil de la Universitat de Malta, Gràcies al suport del Dr. Kur tXerri, aquest departament ha obtingut una ajuda del Research Grant Committee (Comitè d’ajudes a la recerca) de la mateixa Universitat, per a dur a terme una recerca sobre els efectes jurídics dels protocols informàtics que contenen acords d’aplicació immediata o executables parcial o totalment. Aquest projecte de recerca es desenvoluparà al llarg de dos anys i la Càtedra, com partner, s’involucrarà en les seves diverses fases.
https://www.um.edu.mt/newspoint/news/features/2019/10/universityofmaltaresearchfundawards

Llei maltesa

El Parlament de Malta va aprovar, el 5 de novembre de 2019, per unanimitat, la Llei d’arrendaments d’habitatge (Private ResidentialLeases Act), una nova llei que entrarà en vigor l’1 de gener de 2020 i que regularitzarà el sector liberalitzat de lloguers privats a Malta. La nova llei regula, entre altres coses: l’obligació de l’arrendador de registrar el contracte de lloguer en la Housing Authority (Autoritat d’Habitatge); la fixació d’una durada contractual mínima d’un any; i l’obligació de l’arrendador de notificar a l’arrendatari sobre qualsevol eventual renovació o terminació del contracte almenys tres mesos abans del seu venciment. Aquesta Llei maltesa és producte de la recerca coordinada pel Dr. KurtXerri (doctor en Dret per la URV i membre de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV) que actualment és assessor del Secretari Parlamentari d’Allotjament Social, l’Excm. Roderick Galdes.

https://www.independent.com.mt/articles/2019-11-06/local-news/Parliament-approves-rent-reform-law-6736215772

Jornada: Habitatge en 360 º

El proppassat dia 31 d’octubre la Càtedra va organitzar la Jornada “Habitatge en 360º” a la Pedrera de Barcelona. El programa està a: http://housing.urv.cat/la-pedrera-habitatge-360/

https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/barcelona-ha-puesto-en-el-centro-las-politicas-de-vivienda-y-esto-ha-tenido-un-efecto-contagio-en-otras-administraciones_874065.html

https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/catedra-habitatge-urv-sensellarisme-jornades

http://diaridigital.urv.cat/la-catedra-unesco-dhabitatge-analitza-la-situacio-de-lhabitatge-actual-i-de-futur/

L’habitatge en 360º

Aquest dijous 31 d’octubre a la Pedrera la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV organitza l’esdeveniment “L’habitatge en 360º” que se centra en la problemàtica de l’accés i en la de la pèrdua de l’habitatge. A més de les tres sessions amb experts, es projectarà el documental “El llindar” i es mostrarà l’experiència “El llindar”, destinats a la sensibilització sobre la problemàtica de l’exclusió residencial i del sensellarisme.

Pot trobar-se més informació sobre tots dos en https://llindar.cat

El programa complet està disponible en http://housing.urv.cat/la-pedrera-habitatge-360/

Ministeri de Foment

El 23 d’octubre, el Prof. Dr. Sergio Nasarre i la Dra. Estela Rivas es van reunir amb el Director General d’Arquitectura, Habitatge i Sol, el Sr. Javier Martín, per a traslladar-li la recerca que realitza la Càtedra.

Comissió Europea

El Prof. Sergio Nasarre va participar en una sessió amb la Comissió Europea a Brussel·les el 3 d’octubre de 2019, amb la finalitat d’analitzar els mecanismes a Europa per afavorir el canvi de banc per part dels deutors hipotecaris.

Premi

El projecte “El Llindar: Promoting protection of the right to Housing- Homelessnes prevention in the context of evictions” ha obtingut el premi del Consell Social de la URV a l’impacto social de la recerca, àmbit ciències socials i humanitats en la modalitat ex ante. Ha sigut presentat per Sergio Nasarre, Estela Rivas i Juan Luis Gonzalo y han col·laborat: Marc Solé, Ariadna González, Héctor Herrero, Isidre Monreal, Neus Sabaté, Javier Coca i Jordi de Andrés.

http://diaridigital.urv.cat/el-consell-social-premia-limpacte-social-de-cinc-projectes-de-recerca-de-la-urv/

El Llindar

La Càtedra UNESCO d’habitatge ha presentat “El Llindar: una experiència per a  sensibilitzar sobre el sensellarisme” a la Nit Europea de la recerca el dia 27 de setembre a Tarragona.

https://llindar.cat

Nit Europea de la Recerca

La Càtedra participa en la Nit Europea de la Recerca de la URV el dia 27 de setembre de 2019 a la Plaça Corsini de Tarragona a partir de les 16,30h presentant El Llindar: una simulació per sensibilitzar sobre el sensellarisme.

http://tarragona.nitdelarecerca.cat/ca/programacio/a/2/el-llindar-una-simulacio-per-sensibilitzar-sobre-el-sensellarisme

 

 

Govern Espanyol

El Prof. Dr. Sergio Nasarre és un dels 15 experts consultats per al programa d’habitatge del Govern espanyol.

El passat divendres 30 d’agost, el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, van convocar 15 experts en habitatge, als quals van demanar recomanacions per establir un programa de govern en aquesta temàtica.

El Prof. Dr. Sergio Nasarre, en representació de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, va destacar els següents aspectes: la necessitat de disposar de nous mecanismes que superin la dicotomia entre compra i lloguer per no tornar a generar una bombolla immobiliària; millorar la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans per crear un model modern de renda diferenciada que reflecteixi la realitat de lloguers temporals per a joves i professionals amb mobilitat i un lloguer de llarga durada per a famílies; i la necessitat de formació reglada per a les professions immobiliàries.

En la sessió de treball també van participar representants de l’Associació Espanyola de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl (AVS), la Confederació de Cooperatives d’Habitatges d’Espanya (CONCOVI), el Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya, el Consell General de Col·legis Oficials d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics d’Espanya, el Consell General de l’Arquitectura Tècnica, l’Associació Nacional d’Empreses de Rehabilitació i Reforma, el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles. També van participar-hi el Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques d’Espanya, el Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques d’Espanya, el Consell General dels Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària, el Consell General del Notariat, el Consell per a l’Edificació Sostenible d’Espanya, la Fundació Rais, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Fotocasa.es i el Consell de Consumidors i Usuaris.

https://www.expansion.com/economia/2019/08/30/5d690ff3468aebb6768b46b0.html

https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/sergio-nasarre-habitatge-pedro-sanchez

http://diaridigital.urv.cat/sergio-nasarre-un-dels-15-experts-consultats-per-al-programa-dhabitatge-del-govern-espanyol/

https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Sergio-Nasarre-URV-asesora-a-Pedro-Sanchez-en-materia-de-vivienda-20190905-0065.html