Open acess

La Càtedra fica en lliure accés diverses publicacions científiques relacionades amb cohousing, blockchain, rehabilitació per renda, tinències de l’habitatge, dret a l’habitatge i informes europeus, que es poden trobar i descarregar-se a http://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/
Poc a poc s’incorporaran més materials.

Gentrificació en grans ciutats

La Gentrificació és un fenomen que substitueix o expulsa del centre urbà a la classe més feble econòmicament parlant. És producte de les estratègies especulatives del sector immobiliari i de les noves demandes de les classes amb més poders adquisitius. El seu desenvolupament pot atribuir-se a la manca de polítiques públiques de control dels preus dels habitatges i a la debilitat de les normatives ja que aquestes no tenen mesures que garanteixin ciutats diversificades a les quals puguin accedir  la població en general.

RODRÍGUEZ, Maridalia,   “Gentrificación en grandes ciudades” (Diari de Tarragona, 03/12/2018)

La fiscalitat de les operacions immobiliàries

La Dra. Estela Rivas ha impartit el curs sobre “La fiscalitat de les operacions immobiliàries” els dies 15, 22 i 29 a Barcelona. El curs està organitzat per la Diputació de Barcelona per formar als professionals de les administracions locals vinculats a la prestació dels serveis locals d’habitatge

La Generalitat de Catalunya per mitjà del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) engega el procés d’adaptació legislativa a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

El dia 16 de novembre va tenir lloc a la seu de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, la sessió inaugural de la taula tècnica per aconseguir l’adaptació de l’ordenament jurídic català a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per l’Organització de les Nacions Unides, el 13 de desembre de 2006, ratificada per Espanya i per la Unió Europea.

El nostre company Andrés Labella s’ha incorporat a l’equip de treball, proposat a instància de les entitats Cocemfe Catalunya i Dincat, amb la finalitat de centrar la mirada sobre el dret privat, especialment sobre les qüestions relatives al dret a la vida independent i en comunitat recollit a l’article 19 de la Convenció i tot el que comporta relacionat amb l’habitatge i les mesures de protecció, tant personals com físiques.

En aquest sentit, la principal intenció serà oferir propostes per tal que el nou ordenament suprimeixi la terminologia feliçment superada i modifiqui els articles que provoquen una discriminació. Pel que respecte al contingut material del dret a la vida independent es proposarà que la nova legislació civil reculli els elements bàsics per la configuració dels entorns comunitaris com a xarxa de suport, contra l’aïllament social, i per afavorir la conciliació de la vida familiar i laborar, des d’una perspectiva de gènere i de sostenibilitat de les ciutats i comunitats.

Nou membre acadèmic de la European Federation for Living (EFL)

La Càtedra UNESCO d’Habitatge ha estat acceptada com a nou membre acadèmic de la European Federation for Living(EFL) i es converteix en la primera incorporació espanyola de la mateixa. Aquesta Xarxa Europea compta actualment amb 60 membres, els quals representen a 14 països europeus i més d’ 1,2 milions d’habitatges a Europa. La gran peculiaritat d’aquesta xarxa és la seva estructura única, la qual combina organitzacions i associacions d’habitatge amb altres agents privats del mercat i amb universitat i altres xarxes de recerca.

Es tracta d’una xarxa molt activa gràcies a la seva composició, on es desenvolupen projectes (ex. en temes de TI per aconseguir una vida independent; fusions, integració post-fusió i aliances estratègiques d’entitats gestores d’habitatge social i en relació a la reutilització de materials de construcció basant-se en l’economia circular) que precisament sorgeixen de necessitats detectades pels propis agents del sector i els resultats dels quals tenen un impacte directe en ell. També compta amb diversos Grups de Treball que es reuneixen periòdicament per compartir el coneixement i les bones pràctiques de temes concrets, com l’esfera més social de la gestió d’habitatge, l’eficiència energètica, la introducció de la digitalització en els proveïdors d’habitatge, les vies de finançament i d’inversió que ofereix el sector i l’accés a l’habitatge de la gent gran. A més a més, es realitzen al llarg de l’any conferències, seminaris i jornades, on els diferents membres posen en comú idees, necessitats, coneixements, expertesa i resultats d’investigació.

Així, la Càtedra podrà nodrir-se de tot aquest coneixement generat i al mateix temps pot aportar coneixement i resultats fruit de la seva extensa recerca en el camp de l’habitatge. A més, aquesta combinació de proveïdors d’habitatge, empreses privades, universitats i xarxes de recerca facilitarà la posada en pràctica de dos dels seus pilars fonamentals com són la transferència de coneixements i l’impacte social.

Pot trobar-se més informació sobre la European Federation for Livinga https://www.ef-l.eu

Presentacions sobre desnonaments i sensellarisme en les IV Jornades d’habitatge del Consell Insular de Menorca

Els Drs. Sergio Nasarre, Jan Gonzalo i el Sr. Isidre Monreal van participar el passat 9 de novembre a les IV Jornades d’habitatge del Consell Insular de Menorca, presentant la realitat de l’habitatge a Espanya avui, així com una preview del documental “El umbral” i de l’experiència de simulació  “El llindar”. Les jornades van evidenciar l’especial difícil situació en què es troba l’accés a l’habitatge a l’illa i, en general, a les Balears, així com la realitat dels desnonaments, especialment de lloguer.

 

La Càtedra participa a l’event “Catalunya Sud 2040”

El director de la Càtedra, Dr. Sergio Nasarre, va ser convidat a participar a l’event “Catalunya Sud 2040” organitzat el passat 8 de novembre per la Càtedra Regió del Coneixement de la URV on es van discutir estratègies amb altres agents del territori sobre el futur de la nostra regió.

 

La Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV participa en la redacció de l’Agenda Urbana de Catalunya.

El dia 5 de novembre es va constituir l’Assemblea Urbana de Catalunya formada per la Generalitat de Catalunya, agents de la societat, governs locals i observadors. La seva finalitat és redactar una Nova Agenda Urbana seguint les indicacions d’Habitat III de la ONU aprovades a Quito al 2016. És a dir, vol promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica dels habitats urbans, garantir entorns urbans saludables i de qualitat i el benestar de les persones, afavorir la prosperitat econòmica i accentuar la dimensió territorial.

Visita a la Science Gallery de Dublín

El Director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge ha estat visitant, juntament amb Regió del Coneixement, el Science Gallery de Dublin per a desenvolupar a nivell local un projecte de transferència de coneixement des de la Universitat Rovira i Virgili i els Instituts de Recerca. El Dr. Nasarre i el Sr. Ferrer ha tingut l’oportunitat d’entrevistar-se amb diversos responsables d’aquest servei del Trinity College on han comprovat el tipus d’organització i l’èxit d’aquest innovador sistema d’explicació de la ciència a la ciutadania.

“El Llindar”, el joc de rol per sensibilitzar sobre el sensellarisme

La Càtedra UNESCO ha produït un material ludificat per conscienciar sobre les causes del sensellarisme i el paper de les entitats socials. Aquesta activitat s’ha desenvolupat a l’Institut Vidal i Barraquer el dia 27 de setembre de 2018, per a que els alumnes de secundària es posin en la pell de persones en risc.

L’activitat està basada a l’Informe “Promoting protection of the right to housing – Homelessness prevention in the context of evictions”; l’investigador principal del qual és el Dr. Padraic Kenna (NUI) i que investigadors de la Càtedra van co-coordinar

Els autors són Jan Gonzalo Iglesia, Jordi De Andrés Cardona i Javier Coca Sánchez; i la il·lustració, disseny gràfic i maquetació per part de Neus Sabaté  Barrieras.

http://housing.urv.cat/experiencia-el-llindar/