Conferència el “El dret a l’habitatge en la nova realitat”

El Prof. Dr. Sergio Nasarre participa a la conferència online “El dret a l’habitatge en la nova realitat” organitzada pel Col·legi d’Advocats de Barcelona el proper dilluns dia 15 de juny a les 17h.

Tota la informació està a: https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa94b43065fad0ace20ea7c15a985cd2fd424cfaaca831e9568f

Xarxa Mediem

La Càtedra UNESCO d’habitatge ha promocionat que la URV signi un Conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per impulsar la plataforma virtual MEDIEM (https://cutt.ly/gyDMZpk).Es tracta d’una xarxa per impulsar la mediació i compartir bones practiques en l’àmbit de l’habitatge.

Així, la Càtedra, dins de les seves tasques de recerca, docència, transferència de coneixements especialitzats i generadora d’impacte social, un dels seus àmbits és impulsar la mediació  i la resolució extrajudicial dels conflictes en l’àmbit de l’habitatge i, per tant, vol participar activament a la xarxa, creant continguts, compartint experiències i impulsant formació específica.

De fet, la Càtedra ja impulsa, dins la oferta formativa de la Fundació de la URV, el Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes, que el curs vinent començarà la seva vuitena edició (https://cutt.ly/qyD1kE6).

https://www.diaridetarragona.com/tarragona/El-Govern-suma-la-URV-de-Tarragona-a-la-xarxa-MEDIEM-de-mediacio-en-habitatge-20200529-0025.html

https://cutt.ly/cy9ozCW

http://www.canalreustv.cat/noticies/la-urv-fa-pas-mes-mediacio-dhabitatge

 

Projecte SOCATEL

La Dra. Blanca Deusdad parla sobre el projecte Socatel ja que la Covid-19 ha accentuat la vulnerabilitat de la tercera edat.
https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/plataforma-socatel-urv-serveis-necessitats-gent-gran-2020
https://www.socatel.eu

Recerca social de La Caixa

El projecte  sobre habitatge i ciència de les dades de la Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV i el grup Sees: lab rep un dels 13 ajuts de La Caixa

http://diaridigital.urv.cat/un-projecte-de-la-urv-sobre-habitatge-i-ciencia-de-dades-rep-una-de-les-13-beques-de-recerca-social-de-la-caixa/

http://housing.urv.cat/dasiho/

Housing Solutions Platform

El pròxim 12 de juny té lloc el webinar Alternative Forms of Land and PropertyOwnership organitzat per Housing SolutionsPlatform, on es tractaran diverses alternatives de tinences del sòl i de l’habitatge a nivell internacional.
Queden convidats a participar, registrant-se en l’adreça: https://t.co/vPj8f5Ns1X

Publicació

Tarragona i la recerca que aquí duem a terme sobre habitatge, en la prestigiosa publicació britànica Inside Housing comparant les mesures que diversos països han pres sobre habitatge a causa del covid 19.

Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar

Link: https://t.co/kRadaxgBYi

Webinares

La Càtedra debat aspectes relacionats amb l’habitatge en temps de COVID-19.

Link: http://diaridigital.urv.cat/la-catedra-unesco-dhabitatge-de-la-urv-organitza-un-cicle-de-xerrades-en-linia-sobre-habitatge-i-covid-19/

Gravació de cinquè webinar

Ja està disponible la gravació en obert el quart webinar “La vivienda en tiempos del COVID-19 en Iberoamérica”.

Link: http://housing.urv.cat/portada/congressos/webinars-vivienda-y-covid-19/?fbclid=IwAR0uJY91_zr5Vov6zQ1hHXez9xmQghWjR_uHRJRrUUKo7ujqrML1E8OMnLU

Premsa

Entrevista al Sr. Andrés Labella sobre la “desinstitucionalización”

5 webinar

El cinquè i darrer webinar d’aquesta sèrie de la Càtedra UNESCO d’Habitatge dedicat al COVID-19 duu per títol “L’habitatge en temps de COVID-19 a Iberoamèrica” i tindrà lloc el proper dijous 14 de maig a les 18 h., hora espanyola.

Us podeu connectar lliurement amb MS Teams (https://products.office.com/es-es/microsoft-teams/download-app)

A través de l’enllaç de Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA0YjY2OTktODIzYS00MzBjLWIzMWUtNTZlMjU5ZTMwNmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22%2c%22Oid%22%3a%22ee1f901b-e445-42e2-be5c-53c62742c07c%22%7d

O també a https://cutt.ly/jyk9D4s

Més informació a: http://housing.urv.cat/portada/congressos/webinars-vivienda-y-covid-19/