Membre del Consell Assessor

La Dra. Núria Lambea Llop ha sigut nomenada membre del Consell Assessor del projecte “Yes, me rent!”, una iniciativa d’habitatge de lloguer assequible que desenvolupa l’Ajuntament de Mataró amb el cofinançament del programa de la UE Urban Innovative Actions (11/2018 – 10/2022).

Més informació sobre el projecte a https://www.mataro.cat/sites/lloguem/el-projecte

 

ENHR

La European Network for Housing Research ha publicat la seva Newsletter 3/2021, on hi apareixen les últimes novetats, activitats i publicacions de la Càtedra. La Newsletter està disponible al següent enllaç: https://enhr.net/wp-content/uploads/2021/09/Nl21-3.pdf

Diari de Tarragona

Sr. Pablo Ruiz Osuna, ¿Drets per als robots?

https://www.diaridetarragona.com/amp/economia/Derechos-para-los-robots-20211213-0002.html

 

Webinar

El proper 17 de desembre, de 10 a 12h, tindrà lloc el Webinar “Nous models col·laboratius i bones pràctiques en matèria de sensellarisme”, organitzat per la Xarxa FACIAM i la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV. La Dra. Núria Lambea ens parlarà de “Bones pràctiques en matèria de sensellarisme i habitatge assequible i social i la futura llei d’habitatge” i el Dr. Héctor Simón, de “El cohousing i el coliving: un model per a les persones en risc d’exclusió residencial?”. També participaran al Seminari online, la Sra. Dolors Camats (directora de la Cooperativa Obrera de Vivienda), parlant sobre “El fenomen col·laboratiu i la gestió dels elements comuns” i la Sra. Susana Hernández (presidenta de FACIAM), presentant l’Informe “50 Solucions al sensellarisme i a l’exclusió residencial”. El Prof. Dr. Sergio Nasarre donarà la benvinguda al Webinar.

Més informació i inscripció a https://faciam.org/2021/12/08/nuevos-modelos-colaborativos-y-buenas-practicas-en-materia-de-sinhogarismo/

Congrés

El Sr. Pablo Ruiz Osuna participa el dia 16 de desembre en el II Congreso internacional de Filosofía del Derecho, organitzat per la Universidad Complutense se Madrid i la Universidad Autónoma de Chile, amb la ponència “¿Derechos para los robots? El robot como nueva categoría jurídica en el derecho civil”.

Link: https://www.uautonoma.cl/news/ii-congreso-y-jornadas-internacionales-de-filosofia-del-derecho-neurociencias-e-inteligencia-artificial/

Seminari

El Sr. Andrés Labella Iglesias impartirà el proper 15 de desembre a les 16h la ponència “La Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y su impacto en la contractación inmobiliaria”, en el marc dels seminaris MUDEC.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OGIxYWQxMGQtYzQ4OS00NjY5LTljZDgtNTg1NGZjYjgzODA5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22,%22Oid%22:%2254eeeb29-804a-4250-bef6-feb37a3379a9%22%7D

Webinar

El Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar participa al webinar La nova llei d’habitatge de organitzat per l’Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense el proper 14 de desembre.

Link: https://www.epj.es/oferta-formativa/webinars/la_nueva_ley_de_vivienda_analisis_general_e_implicaciones_en_el_mercado_inmobiliario/

Informe

El proper dilluns 13 de desembre a les 18h tindrà lloc, en format virtual, l’acte “Social and affordable housing in the EU”. En ell es presentarà l’Informe “Concrete Actions for Social and Affordable Housing in the EU”, a càrrec del Prof. Dr. Sergio Nasarre i la Dra. Núria Lambea, coautors de l’informe, i comptarà posteriorment amb un Panel d’experts que tractarà la situació actual i les problemàtiques en matèria d’habitatge a la República Txeca. L’acte, organitzat per Masarykovy demokratické akademie, serà també retransmès per Facebook.

Més informació i inscripció a: https://masarykovaakademie.cz/sk_portfolio/socialni-a-dostupne-bydleni-v-eu-social-and-affordable-housing-in-the-eu/

 

Projectes pilot

El proppassat 30 de novembre la Dra. Núria Lambea i Dra. Maridalia Rodríguez van concloure les diferents presentacions del “Certificado de Buena Gestión de Vivienda Social (CVS)” a les institucions que brinden suport al projecte: Ajuntament de Reus, Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes S.A. (SMHAUSA) i Fundació Hàbitat3.

 

Comissió de seguiment

El proppassat 3 de desembre es va realitzar la 8ena Comissió de seguiment de la Càtedra d’habitatge amb tots els partners i assessors de la mateixa.