IV Congreso Internacional para el Estudio de la Mediación y el Conflicto

La Sra. Emma López va participar al IV Congreso Internacional para el Estudio de la Mediación y el Conflicto, que va tenir lloc a Murcia entre els dies 3 i 5 d’octubre amb la comunicació “L’ús de la mediació en els conflictes derivats del contracte d’arrendament”.

https://eventos.um.es/28085/section/15881/iv-congreso-internacional-para-el-estudio-de-la-mediacion-y-el-conflicto.html

Jornada: Habitatge en 360 º

El proppassat dia 31 d’octubre la Càtedra va organitzar la Jornada “Habitatge en 360º” a la Pedrera de Barcelona. El programa està a: http://housing.urv.cat/la-pedrera-habitatge-360/

https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/barcelona-ha-puesto-en-el-centro-las-politicas-de-vivienda-y-esto-ha-tenido-un-efecto-contagio-en-otras-administraciones_874065.html

https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/catedra-habitatge-urv-sensellarisme-jornades

http://diaridigital.urv.cat/la-catedra-unesco-dhabitatge-analitza-la-situacio-de-lhabitatge-actual-i-de-futur/

Seminari predoctoral

Segon seminari on els doctorands i les doctorandes han pogut presentar el progrés dels seus treballs sobre la recerca en habitatge. Han participat Paula Rodríguez, Silvana Canales, Andrés Labella i LLuc Font (06/11/2019).

Pòsters al I Congrés sobre el Dret a l’autonomia personal

Els dies 21 i 22 d’octubre de 2019 va tenir lloc al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) el I Congrés sobre el Dret a l’Autonomia personal. Es podran consultar les conclusions i ponències en el següent enllaç:  https://www.autonomiapersonal.org/. La Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV va contribuir amb la presentació de dos dels vint pòsters participants.

El primer pòster presenta el Projecte SOCATEL que consisteix en una plataforma co-creativa per implementar lleis de cura de llarga durada per a la gent gran. És un projecte d’investigació finançat per la Comissió Europea en el marc del Programa Horizon 2020. Es pot ampliar la informació a l’enllaç: http://www.antropologia.urv.cat/es/investigacion/proyectos/socatel/

El segon pòster, amb el nom COMBIO240, tracta de difondre el coneixement de l’article 240 del Codi Civil de Catalunya sobre la relacions convivencials d’ajuda mútua i la seva potencialitat per donar compliment a l’article 19 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006) i l’Observació General 5 del Comitè del de la Convenció (2017).

Ponència

La Dra. Rosa M. Garcia Teruel ha estat convidada com a ponent al I Congrés d’Administradors de Finques de Tarragona el dia 27 de setembre de 2019. El tema de la seva presentació ha versat sobre la nova regulació dels arrendaments d’habitatge. Després de la presentació va haver-hi un debat interessant sobre les problemàtiques pràctiques que es troben els administradors de finques en matèria d’aplicació de la legislació d’arrendaments.

Ponència

La Dra. Rosa M. Garcia Teruel ha estat convidada com a ponent al V Congrés Nacional de Registradors, celebrat a Sevilla el 3 i 4 d’octubre. En concret, la ponència ha versat sobre la tokentizació de drets reals en el Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, seguida d’un debat amb experts de diverses empreses tecnològiques en la matèria.

https://congresosevilla.registradores.org

Inauguració

El Prof. Sergio Nasarre va ser convidat a inaugurar les “I Jornades de Tarragona” del Col·legi d’Administradors de Finques el 28 de setembre de 2019, on va tenir ocasió de departir sobre el futur de l’habitatge i dels arrendaments urbans.

http://www.coaft.com/FitxersWeb/36470/programa-i-jornada-formativa-27-i-28-setembre-tarragona-2019.pdf

 

Conferència

El Prof. Sergio Nasarre va ser convidat com a ponent a la Jornada “Reptes actuals en la contractació digital” organitzada per la Universitat Carlos III de Madrid i la Universitat de Zaragoza els dies 26 i 27 de setembre de 2019, on va tenir l’oportunitat d’explicar la recerca que porta realitzada sobre blockchain i tokenització, especialment en l’àmbit immobiliari.

http://eventos.unizar.es/35232/programme/retos-actuales-en-la-contratacion-digital.html

I JORNADES FORMATIVES DE COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA

El 28 de setembre van tenir lloc a l’edifici del Seminari de Tarragona, la segona sessió de les I Jornades formatives organitzades pel Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona. Els dos eixos de debat van ser els incompliments en matèria d’accessibilitat al parc de l’habitatge i les dificultats per aconseguir una conciliació de la vida laboral i familiar per al seu col·lectiu professional, tenint en compte que els horaris de celebració de les reunions de les comunitats de propietaris acostumen a ser una última hora de la tarda. La Càtedra d’Habitatge va participar a la taula rodona en matèria d’accessibilitat, junt amb l’entitat ECOM que vetlla pels drets de les persones amb discapacitat, la presidenta del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, una representació del Col·legi d’Arquitectes tècnics i el representant del Col·legi a Salamanca, moderat pel Sr. Enrique Vendrell.

A la vista de les carències que presenta el parc d’habitatges i les dificultats econòmiques que per alguns propietaris representa poder executar les obres d’adaptació necessàries als edificis, la Junta proposa crear una comissió de treball específica per investigar juntament amb la Càtedra noves línies d’actuació per potenciar l’eficàcia de la normativa en vigor, tant de dret públic com privat.

 

Inici de la 7ª Edició del Curs d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat

El dissabte 28 de setembre va tenir lloc la primera sessió de la 7ª Edició del Curs d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat 2019-2020. Aquest curs de formació, que organitzen conjuntament la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili i el Col·legi d´Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona, dóna resposta a la necessitat d’acreditar un nivell formatiu per part dels qui exerceixen l’activitat immobiliària, d’acord amb el previst en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge i en el Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya. Més informació a: http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-agent-immobiliari/.