Vídeo

Ja està disponible el vídeo de la conferència online “El dret a l’habitatge en la nova realitat” organitzada pel Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Link: https://vimeo.com/431756005

Webinar

El Prof. Dr. Sergio Nasarre participa en el webinar “L’impacte en l‘habitatge del COVID-19. Polítiques i Respostes a Irlanda i Espanya” organitzat per la Prof. Elena Bargelli de la Universitat de Pisa el dia 1 de juliol.

Es pot accedir a través de: http://web.jus.unipi.it/live/200701-covid

Conferència

El prof. Dr. Sergio Nasarre va participat el proppassat 12 de juny al webinar Alternative Forms of Land and Property Ownership organitzat per Housing Solutions Platform amb el tema “Shared and Temporal Ownership in Catalonia”.

https://www.housing-solutions-platform.org

Presentació del llibre

Us convidem  a l’acte de presentació del 5è volum de la Col.lecció “Derecho de la vivienda” de l’editorial Tirant lo Blanch que duu per títol “Los años de la crisis de la vivienda”, obra del Prof. Dr. Sergio Nasarre, director de la Càtedra, que tindrà lloc el dijous 18 de juny a les 18h de manera virtual. La presentació anirà a càrrec de la Sra. Beartriz Corredor, presidenta del Grupo Red Eléctrica i Exministra d’Habitatge, i del Sr. Salvador Vives, director de l’Editorial Tirant lo Blanch.

El llibre, de més de 600 pàgines, és el resultat de 8 anys d’investigació recorrent els més de 14 que portem ja de crisi de l’habitatge, que comença amb la crisi subprime als Estats Units i acaba reclamant un marc legal específic per a l’habitatge, la necessitat de diversificar les seves formes de tinença i fer-les realment funcionals, així com una reorientació de les operacions actives i passives del mercat hipotecari. Preguem feu difusió de l’event  entre les persones pertanyents al vostre col.lectiu.

L’enllaç a la Sala és: https://bit.ly/2MirNKK (programa Teams)

Conferència el “El dret a l’habitatge en la nova realitat”

El Prof. Dr. Sergio Nasarre participa a la conferència online “El dret a l’habitatge en la nova realitat” organitzada pel Col·legi d’Advocats de Barcelona el proper dilluns dia 15 de juny a les 17h.

Tota la informació està a: https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa94b43065fad0ace20ea7c15a985cd2fd424cfaaca831e9568f

Housing Solutions Platform

El pròxim 12 de juny té lloc el webinar Alternative Forms of Land and PropertyOwnership organitzat per Housing SolutionsPlatform, on es tractaran diverses alternatives de tinences del sòl i de l’habitatge a nivell internacional.
Queden convidats a participar, registrant-se en l’adreça: https://t.co/vPj8f5Ns1X

Webinares

La Càtedra debat aspectes relacionats amb l’habitatge en temps de COVID-19.

Link: http://diaridigital.urv.cat/la-catedra-unesco-dhabitatge-de-la-urv-organitza-un-cicle-de-xerrades-en-linia-sobre-habitatge-i-covid-19/

Gravació de cinquè webinar

Ja està disponible la gravació en obert el quart webinar “La vivienda en tiempos del COVID-19 en Iberoamérica”.

Link: http://housing.urv.cat/portada/congressos/webinars-vivienda-y-covid-19/?fbclid=IwAR0uJY91_zr5Vov6zQ1hHXez9xmQghWjR_uHRJRrUUKo7ujqrML1E8OMnLU

5 webinar

El cinquè i darrer webinar d’aquesta sèrie de la Càtedra UNESCO d’Habitatge dedicat al COVID-19 duu per títol “L’habitatge en temps de COVID-19 a Iberoamèrica” i tindrà lloc el proper dijous 14 de maig a les 18 h., hora espanyola.

Us podeu connectar lliurement amb MS Teams (https://products.office.com/es-es/microsoft-teams/download-app)

A través de l’enllaç de Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA0YjY2OTktODIzYS00MzBjLWIzMWUtNTZlMjU5ZTMwNmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22%2c%22Oid%22%3a%22ee1f901b-e445-42e2-be5c-53c62742c07c%22%7d

O també a https://cutt.ly/jyk9D4s

Més informació a: http://housing.urv.cat/portada/congressos/webinars-vivienda-y-covid-19/

 

Gravació del quart webinar

Ja està disponible la gravació del quart webinar “Fiscalitat i COVID-19” a: http://housing.urv.cat/portada/congressos/webinars-vivienda-y-covid-19/?fbclid=IwAR0uJY91_zr5Vov6zQ1hHXez9xmQghWjR_uHRJRrUUKo7ujqrML1E8OMnLU