Revista: Acento.com.do

La Dra. Maridalia Rodríguez Padilla ha publicat l’article “Leasing habitacional o alquiler con opción a compra financiero” a la columna d’opinió Aleph Jurídico de la Revista Acento.com.do. En aquesta ocasió examina la figura contractual atípica del leasing aplicat al mercat residencial com a mitjà d’accés a l’habitatge i com a instrument d’inclusió financera. En la seva anàlisi detalla l’aplicació d’aquest producte financer segons les legislacions d’Hondures, Xile i Colòmbia, així com els avantatges de la implementació d’aquesta figura per a contribuir en la solució dels problemes d’habitatge en altres Estats.

https://acento.com.do/2020/opinion/8774440-leasing-habitacional-o-alquiler-con-opcion-a-compra/

Conferència internacional

El dia 13 de febrer, el Prof. Dr. Sergio Nasarre ha impartit la  conferència “Success of Spanish condominiums and theur challenges in post-crisis millenials times”  al International Research Forum on Multi-Owned properties de la Deakin University de Melburne, Austràlia.

https://www.deakin.edu.au/about-deakin/events/international-research-forum-on-multi-owned-properties

8è Seminari internacional

El proppassat dia 5 de febrer el Prof. Dr. Dr. Christoph U. Schmid va impartir la ponència “Alleviating Housing Shortage and Intensification through Rent Freeze and Rent Caps? The case of the City of Berlin”, en el marc del 8è Seminari científic internacional organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV.

http://housing.urv.cat/portada/congressos/8e-seminari-cientific-internacional/

Conferència internacional

El Prof. Dr. Sergio Nasarre ha impartit la conferència  “New housing tenures: intermediate tenures, collaborative housing and functional tenancies”, al  Centre for Urban Transitions de la Swinburne University of Technology Sarawak Campus a Melbourne, Austràlia (12/02/2019).

https://www.swinburne.edu.au/events/departments/health-arts-design/2020/02/new-housing-tenures-intermediate-tenures-collaborative-housing-and-functional-tenancies.php

Defensa tesi doctoral

El proppassat  6 de febrer, la investigadora de la Càtedra Gemma Caballé Fabra va assolir el títol de Doctora amb menció internacional, amb qualificació d’Excel·lent Cum Laude, amb la defensa de la seva tesi doctoral “La intermediación inmobiliaria ante los nuevos retos de la vivienda”, la qual va comptar amb la presència del Dr. Carlos Lasarte, el Dr. Pedro Antonio Munar i el Dr. Christoph Schmid com a membres del tribunal.

 

TV Reus

El Prof. Dr. Sergio Nasarre explica como donar sortida a promocions urbanístiques construïdes (18/12/2019)

http://www.canalreustv.cat/noticies/els-esquelets-perennes-lherencia-la-crisi

Premsa

La Vanguardia. Conferències del Dr. Sergio Nasarre i la Dra. Nuria Lambea a Bilbao

https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20200130/473220700476/visesa-suma-15488-viviendas-protegidas-construidas-desde-su-creacion-y-alokabide-alcanza-los-14200-pisos-en-alquiler.html

 

Premi

El Diari de Tarragona ha estat premiat per la seva labor informativa sobre la mediació

https://www.diaridetarragona.com/tarragona/El-Diari-premiado-por-su-labor-informativa-sobre-la-mediacion-20200119-0019.html

 

Nou projecte de l’Observatori Social de la Caixa

La ciència de dades sobre decisions judicials sobre polítiques d’habitatge basades en evidències a Espanya.

El projecte té com a objectiu traçar els patrons de raonament jurídic que inspiren decisions que passen a ser puntals de la jurisprudència i que fins i tot poden comportar canvis legislatius. també procurarem quantificar les conseqüències desitjades i indesitjades d’aquestes decisions i ens comprometem a transferir els nostres resultats als responsables polítics i als òrgans judicials.

http://housing.urv.cat/dasiho/