Congrés Internacional sobre el Dret a l’Habitatge

Els dies 27 i 28 d’abril, la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, Housing Rights Watch (HRW) i FEANTSA van reunir al Campus Catalunya a 150 congressistes procedents de 15 països diferents en el marc del Congrés Internacional sobre el Dret a l’Habitatge. Durant les dues jornades es van presentar un total de 70 ponències per abordar temes com el dret fonamental d’accés a l’habitatge o l’impacte econòmic que suposa l’accés a un habitatge de propietat i de lloguer, així com la seva vinculació amb els desnonaments i, en última instància, el sensellarisme.

Reunió del ENHR Coordination Committee

El Dr. Sergio Nasarre Aznar (membre del ENHR Coordination Committee) es va reunir amb la resta de membres del Coordination Committee durant els dies 17 i 18 de març de 2017 a Milan per tractar diversos temes com el proper congrés del ENHR (European Network Housing Research) que se celebrarà a Tirana (Albània) al setembre de 2017. El ENHR es una plataforma organitzativa tant per a institucions que es dediquen a la investigació com per a investigadors individuals que participen activament en la investigació de l’habitatge de tot Europa. Per a més informació a http://www.enhr.net.

El Dr. Sergio Nasarre, representant d’una COST action d’Espanya

El Dr. Sergio Nasarre és nomenat representant de la COST action From Sharing to Caring, que acollirà la xarxa de recerca COST en temes d’economia col·laborativa al nostre Estat. Més informació al següent enllaç: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16121

Reconeixement de la UNESCO a la Càtedra d’habitatge

La UNESCO ha reconegut a la Càtedra d’habitatge com la primera Càtedra UNESCO del món en matèria del Dret a l’habitatge. La presentació oficial com a Càtedra UNESCO es realitzarà el dia 16 de febrer, amb la participació del Prof. Dr. Federico Mayor Zaragoza. El programa està disponible al següent enllaç.

La Generalitat accepta les propostes de la Càtedra d’habitatge en matèria d’arrendaments

La Generalitat, després de les diverses reunions durant set mesos amb els principals experts en matèria d’habitatge, ha acceptat les propostes de la Càtedra d’habitatge, amb l’especial participació del director de la Càtedra, Sergio Nasarre, i la investigadora Elga Molina, per crear uns principis d’arrendaments urbans que han de regir a Catalunya. Entre algunes de les propostes acceptades es troba la regulació de lloguers de llarga durada, més corresponsabilitat de l’arrendatari en la conservació de l’habitatge i la creació d’un índex de referència dels preus dels lloguers a preu de mercat.

Publicació del llibre sobre propietat compartida i temporal

Els investigadors de la Càtedra d’habitatge han participat en la redacció del primer llibre sobre els aspectes jurídics i econòmics de la propietat compartida i temporal. Disponible a aquest enllaç.

Reportatge de la Càtedra d’habitatge al Diari de Tarragona

El Diari de Tarragona fa un reportatge de la Càtedra d’habitatge per la seva participació com a experts en la redacció dels principis d’arrendaments urbans d’habitatge a Catalunya.

In Search of a European Housing Solutions Platform

El Dr. Héctor Simón va participar el passat 15 de desembre a la trobada “In Search of a European Housing Solutions Platform”, organitzat per Friends of Europe en col·laboració amb la Fondation Abbé Pierre i FEANTSA. Aquest ha estat el primer pas per a l’establiment d’una European Housing Solutions Platform amb vista a desenvolupar solucions innovadores d’habitatge més enllà de les intervencions polítiques tradicionals, centrades en la provisió d’habitatges socials i subsidis d’habitatge. Per tant, l’objectiu principal és el desenvolupament i la discussió d’enfocaments creatius i alternatius en relació a l’habitatge assequible.

European Summit on Digital Innovation for Active & Healthy Ageing

Els dies 6 i 7 de desembre va tenir lloc l’European Summit on Digital Innovation for Active & Healthy Ageing; Healthy Ageing, a Brussel·les organitzada per la Comissió Europea. S’hi va debatre sobre les noves tedències tecnològiques i les línies generals a seguir a Europa (Blueprint). A més dels debats on van participar empreses, organismes públics i universitats, va tenir lloc la presentació dels diferents grups de treball: prevenció de caigudes, fragilitat i declivi funcional, integració de sistemes de cura, solucions TIC per a vida independent i ambients i ciutats amigues. També es va premiar a les ciutats i regions d’Europa que porten programes importants en envelliment actiu i innovació tecnològica. Algunes d’elles com Terrassa premiada amb una estrella, Barcelona, i a Catalunya se li van concedir les 4 estrelles.

El Dr. Héctor Simón realitza una estada de recerca a la Universitat de Birmingham

El Dr. Héctor Simón va realitzar una estada de recerca a la Universitat de Birmingham del 5 al 8 de desembre en el marc del Projecte d’Investigació sobre la hipoteca inversa, finançat per la Fundació BBVA. El Dr. Simón va tenir l’oportunitat de entrevistar-se amb la Dra. Lousie Overton, Teaching Fellow del Department of Social Policy and Social Work a la School of Social Policy, per debatre sobre el funcionament dels productes de mobilització de capital al Regne Unit i el seu potencial paper en el sosteniment de l’Estat del Benestar.