Ponència convidada

La Dra. Angeles Galiana ha impartit la ponència convidada “L’ensenyança del Dret a través del cinema: l’aposta de Mario Ruiz”, a la VI Jornada d’Innovació Docent: Reptes jurídico-socials a la Unió Europea: de la investigació a la docència, organitzada pel Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, 14 de juliol de 2019, Tarragona.

http://www.dret-privat.urv.cat/media/upload/domain_90/arxius/congressos/2019/VI_GID.pdf

Publicat l’article “A legal approach to real estate crowdfunding platforms”

La Dra. Rosa M. Garcia Teruel ha publicat recentment un article a la Computer Law and Security Review titulat “A legal approach to real estate crowdfunding platforms”. En aquest article s’analitza el finançament mitjançant plataformes de crowdfunding de l’habitatge, els riscos que poden comportar pels inversors, la possible responsabilitat civil que en sorgeixi i les modificacions legislatives necessàries per a que el finançament de l’habitatge amb aquesta modalitat sigui una alternativa a la promoció immobiliària tradicional. La versió pre-print d’aquest article es pot consultar al següent enllaç: http://housing.urv.cat/wp-content/uploads/2019/04/WP12019_GTeruel_realestatecrowdfunding.pdf

4th Affordable Housing Forum

Els dies 17 i 18 de octubre se celebrarà a Tarragona el Congrés internacional 4TH AFFORDABLE HOUSING FORUM  “Strategies towards inclusive cities”. Després d’haver passat per Suïssa, Polònia i Luxemburg, aquesta quarta edició se centra en les estratègies cap a unes ciutats més inclusives en la línia de la Nova Agenda Urbana i consistirà  en quatre panells: reptes de Nacions Unides en relació a ciutats inclusives i accés a l’habitatge, millors pràctiques a Europa, disseny urbà inclusiu i transformació digital a l’habitatge. El congrés està organitzat per l’ETH Wohnforum de Zurich i la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV.

Tota la informació la trobeu a http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/4th-affordable-housing-forum/

Presència de la Càtedra d’habitatge a la nit de gala del Col·legi d’APIS de Tarragona

La nit del 12 de juliol  el partner de la Càtedra UNESCO d’habitatge, el Col·legi d’Agents de la propietat Immobiliària de Tarragona, va celebrar la tradicional nit de gala on els investigadors el Dr. Héctor Simón i la Sra. Gemma Caballé van assistir com a representants de la Càtedra.

Premsa

Límites a los alquileres, un debate latente en España

https://elpais.com/economia/2019/06/29/actualidad/1561836238_990432.html#comentarios

https://hayderecho.expansion.com/2019/07/02/la-regulacion-de-los-arrendamientos-urbanos-cada-vez-mas-franquista/

Tesis doctoral

El 19 de juny la Sra. Maridalia Rodríguez Padilla va defensar a la Universitat de Barcelona (UB) la seva tesis doctoral titulada “La inversión extranjera a través del fideicomiso inmobiliario para mitigar el déficit habitacional en la República Dominicana”. Els seus directores van ser la Dra. Georgina Garriga Suau i el Dr. Sergio Nasarre Aznar. El comitè avaluador estava format pels professors Dr. Jordi Bonet Pérez (Universitat de Barcelona), Dra. Estela Rivas Nieto (Universitat Rovira i Virgili) i Dr. Emmanuel Cedeño Brea (Instituto OMG).
La tesis doctoral determina el disseny d’un marc legal que incentivi el desenvolupament del mercat immobiliari dominicà per mitjà del fideïcomís immobiliari amb participació estrangera en les diferents modalitats: venda, lloguer, lloguer amb opció de compra i altres formes de tinència, amb l’objectiu de reduir el dèficit habitacional que afecta a la República Dominicana.

Premsa

“Los jóvenes, entre la espada y la pared”, Sra. Gemma Caballé, Diari de Tarragona, 03/07/2019

Revista de la Càtedra UNESCO d’Habitatge

Ja ha surtit publicat el núm. 11 de la Revista Housing. Et pots baixar la revista a: http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/

Reunió

Els passats 24 i 25 de juny, va tenir lloc a Berlín la següent reunió amb Govern Alemany per a l’elaboració d’una cartografia europea de la situació de l’habitatge en els 28 països membres de la Unió Europea en què van participar representants de diversos d’ells. El Prof. Sergio Nasarre va moderar una de les sessions, com a membre de l’Advisory Board.

Premsa

“Mas allá de la pensión”, Dr. Héctor Simón, Diari de Tarragona, 25/06/2019