Congrés Cambridge Centre for Property Law 25 i 26 de maig

El Dr. Héctor Simón va assistir al Congrés “Regulatory Issues in Property Law Conference 2018” els dies 25 i 26 de maig de 2018. Aquest Congrés, organitzat pel Cambridge Centre for Property Law, va reunir experts en dret de propietat i professionals del Regne Unit i d’altres països per a debatre els reptes més importants als quals s’enfronta en l’actualitat el dret de propietat, la planificació urbana i el dret mediambiental.

Congrés Universitat de Groningen 10 i 11 de maig de 2018

El Dr. Héctor Simón ha assistit al Congrés Internacional” New perspectives on acquisitive prescription”, que es va celebrar els dies 10 i 11 de maig de 2018 a la Universitat de Groningen. El Dr. Simón va presentar una ponència sobre la relació entre els diferents sistemes de Registre de la Propietat a Europa i la institució de la usucapió. Aquest Congrés s’emmarca en la pertinença del Dr. Simón al Grup sobre prescripció adquisitiva del Common Core of European Private Law (http://www.common-core.org).

Experiència de simulació sobre la conscienciació del sensellarisme

El passat dia 5 de juny la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV va desenvolupar la beta de l’experiència de simulació El Umbral (basada en el document del mateix nom i en l’informe elaborat per a la Comissió Europea de 2016 (https://goo.gl/goNzWt)) sobre sensellarisme al col·legi La Salle amb èxit.

Celebració del 7è Seminari científic internacional: ‘’Polítiques, accessibilitat i finançament de l’habitatge’’

El dimecres dia 9 de maig va tenir lloc al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili el 7è Seminari científic internacional: ‘’Polítiques, accessibilitat i finançament de l’habitatge’’, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge en la que hi van participar diversos experts, professionals i acadèmics.

El Seminari va comptar amb la primera ponència a càrrec del Prof. Dr. Christoph U. Schmid, de la Universitat de Bremen, en la qual es va tractar la coherència de les polítiques nacionals d’habitatge a Europa, especialment sobre l’harmonia dels elements públics i privats. En la segona ponència impartida per la Sra. Laura López Demarbre, Directora de la Fundació Mutua de Propietarios, es va analitzar la relació que s’estableix entre la situació dels edificis i les persones que els han d’ocupar, especialment discapacitats i persones grans. Finalment la última ponència fou impartida pel Dr. Guillem Fernández, membre de Coop57, cooperativa de serveis financers ètics i socials, sobre el finançament dels habitatges en cessió d’ús. La jornada va finalitzar amb una taula rodona on els participants van poder debatre els temes presentats.

Jornada de sensellarisme celebrada a Can Massó; (Reus) per millorar l’atenció de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial.

Aquest dimarts dia 24 d’abril va tenir lloc al Centre d’Art Can Massó; (Reus) una jornada que té per objectiu impulsar la xarxa integral per l’atenció de les persones que es troben en exclusió residencial. Aquest acte, va comptar amb el suport de La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella, així com també amb l’assistència d’actors i entitats relacionades en aquest àmbit.

En aquesta jornada va participar el Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, Catedràtic de Dret Civil i director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, i la Sra. Núria Lambea Llop, els quals van presentar l’estudi europeu que porta per títol Pilot project – Promoting protection of the right to housing – Homelessness prevention in the context of evictions, elaborat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili juntament amb altres experts internacionals, que tracta sobre el dret de l’habitatge a Europa i la relació que s’estableix entre els desnonaments i el sensellarisme. Aquesta jornada també va constar d’una exposició breu de cada entitat o servei que configuren aquesta xarxa, per tal de conèixer tots els recursos i el tipus de suport que pot oferir cada entitat a les persones sense llar. L’objectiu d’aquest acte és crear sinergies entre totes les entitats socials de la ciutat per tal de poder acompanyar les persones sense llar en el procés de recuperació de l’autonomia personal i dels vincles interpersonals i socials.

Participació del Prof. Dr. Sergio Nasarre en la segona edició de speakeasy: usos i consums de l’habitatge

El dijous 12 d’abril, el Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, va ser convidat a participar en la segona edició de Speakeasy que va tenir lloc a Travessera de Gràcia; (Barcelona). Aquest acte va ser organitzat per l’agència Inmobiliaria Monapart Barcelona, i va comptar amb la participació d’actors importants en el sector de l’habitatge que van debatre sobre qüestions d’actualitat dels usos i consums de l’habitatge.

Participació de diversos investigadors de la Càtedra a la jornada de formació de la Fundació Mambré.

El dijous 12 d’abril va tenir lloc a la Sala Calidoscopi del Centre Cívic Convent de Sant Agustí (Barcelona) una jornada de formació, en noves formes d’accés a l’habitatge organitzada per la Fundació Mambré. La jornada va ser inaugurada pel Sr. Manuel Lecha, President de la Fundació Mambré. La primera part va constar de tres ponències en les quals es van tractar l’accés a l’habitatge, el contracte de lloguer i la masoveria urbana, i les bones pràctiques en la gestió d’habitatges socials, que foren impartides respectivament pel Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, Catedràtic de Dret Civil i Director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, en segon lloc per la Dra. Rosa Maria Garcia Teruel, investigadora postdoctoral de la Càtedra UNESCO d’Habitatge, i per la Sra. Núria Lambea Llop, investigadora predoctoral de la Càtedra UNESCO d’Habitatge. L’última part de la jornada va constar d’un debat i posada en comú sobre el funcionament actual de la Fundació Mambré i el plantejament de propostes de línies a seguir de cara al futur.

Celebració del 13è workshop interdisciplinar: Dret a l’habitatge, protecció internacional dels deutors hipotecaris i habitatge i ciutadania.

El dimarts dia 10 d’abril va tenir lloc al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili el 13è workshop interdisciplinar: ‘’Dret a l’habitatge, protecció internacional dels deutors hipotecaris, i habitatge i ciutadania’’, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge en la que hi van participar diversos experts, professionals i acadèmics.

El workshop va comptar amb la primera ponència a càrrec de la Dra. Immaculada Ribas Algueró, Directora dels Serveis Jurídics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en la qual es va tractar la Llei 8/2007 i altres modificacions i normes posteriors en matèria del dret a l’habitatge. En la segona ponència impartida pel Dr. Federic Adàn Doménech, Professor Agregat de Dret Processal de la URV i investigador de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, es va analitzar la problemàtica judicial de les clàusules sòl en la relació entre consumidors i entitats bancàries. Finalment la última ponència fou impartida per la Dra. Diana Marin Consarnau, Professora de Dret Internacional Privat de la URV, sobre les golden visa, els drets de residència i nacionalitat com a fórmula per a la captació d’inversió immobiliària estrangera. La jornada va finalitzar amb una taula rodona on els participants van poder debatre els temes presentats.

Jornada sobre el Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona

El 28 de febrer de 2018 va tenir lloc a la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona la ”Jornada sobre modificacions del Llibre VI del Codi Civil de Catalunya”, a la qual van assistir més de setanta persones. El Dr. Héctor Simón Moreno, investigador de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i professor de dret civil d’aquesta universitat, va tractar el nou règim del contracte de compravenda i del contracte de mandat en el Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya.

El Prof. Sergio Nasarre, ponent convidat al workshop SHAPE a la Universitat d’Oxford

El passat 23 de març de 2018, el Prof. Sergio Nasarre, fou convidat per impartir una ponència en el workshop SHAPE ‘’Building governance and energy efficiency: mapping the interdisciplinary challenge’’ a càrrec de la Prof. Susan Bright a la Facultat de Dret de la Universitat d’Oxford. El workshop va cobrir interessants casos d’estudis incloent edificis en propietat horitzontal que han iniciat millores en la seva eficiència energètica, seguits d’una activa discussió interdisciplinar entre acadèmics, juristes, economistes, sociòlegs, psicòlegs, i altres professionals.