Article

Reformulació del concepte d’habitatge en un Registre de la Propietat del Segle XXI adaptat a les necessitats socials.