Agenda

Per tal d’estar al corrent de les activitats de la Càtedra, també podeu descargar-vos la publicació periòdica “Agenda de vivienda”.